- Klima- og miljøkonsekvensene av oljesandutvinning er like store som ved utvinning av kull

Publisert

Pensjonsselskapet KLP har besluttet å ikke investere i selskaper som har betydelige inntekter fra utvinning av oljesand.

– Beslutningen ble tatt etter en gjennomgang av klima- og miljørisikoen knyttet til ukonvensjonell olje- og gassutvinning. Klima- og miljøkonsekvensene av oljesandutvinning er like store som ved utvinning av kull, sier Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Selskapet trakk seg ut av kullvirksomhet i 2014.

«Verken kullvirksomhet eller oljesandutvinning er forenlig med oppnåelse av Parisavtalen eller togradersmålet», skriver selskapet i en pressemelding.

KLP har besluttet å ikke investere i selskaper som har 30 prosent eller mer i inntekt fra utvinning i oljesand. Det samme gjelder selskaper som har kombinert inntekt fra oljesandutvinning og kullvirksomhet på over 30 prosent. Hvilke selskaper det gjelder, blir klart senest 1. juni 2018.

Pensjonsselskapet øker samtidig investeringene i fornybar energi, blant annet i utviklingsland.

Statoil solgte seg ut av sine oljesandprosjekter i canadiske Alberta på tampen av fjoråret. Utvinning av tjæresand, eller oljesand, er svært ressurskrevende.

(©NTB)