Kjøper ExxonMobil's norske virksomhet

Publisert

HitecVision er et av de største private investeringsselskapene i Europa som fokuserer på offshore olje og gass. De har hovedkvarter i Stavanger, og har 42 milliarder kroner.

Nå forteller de i en pressemelding at de og deres porteføljeselskap Point Resources har inngått en avtale om å kjøpe ExxonMobil's operatørvirksomhet i Norge.

Avtalen inkluderer en overdragelse av ExxonMobil's offshore og landbaserte bemanning i Norge, en stor del utstyret på den norske kontinentalsokkelen, samt selskapets kontorer i Sandnes.

Virksomheten som overtas vil bli kombinert med Point Resources for å skape et nytt middels stort norsk selskap.

Kjøpet forutsetter offentlig godkjenning, og det forventes at handelen blir ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal i år.

Produksjonen for det kombinerte selskapet lå i 2016 på 60.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, hvorav 54.000 av disse kom fra ExxonMobil. Med på kjøpet får selskapet med seg ca 300 ansatte. Selskapet skriver at de ikke forventer å kutte stillinger som følge av sammenslåingen. Totalt blir det ca 350 ansatte i det nye selskapet.

- Kombinasjonen av ExxonMobil's norske operatørvirksomhet og Point Resources vil skape et nytt markant energiselskap. Vi planlegger å investere mer enn 20 milliarder kroner på den norske sokkelen over de neste fem årene, sier Jan Harald Solstad, administrerende direktør i Point Resources.

Dette er ikke første gang HitecVision kjøper et oljeselskap, men de har aldri kjøpt et så stort oljeselskap før.

- Over de siste 15 årene har HitecVision startet eller kjøpt 10 oljeselskaper, men det er unikt at vi gjør kjøp i denne størrelsen, sier Ole Ertvaag, administrerende direktør i HitecVision.