Kjetil Hove i Equinor: - Dette er ikke en digital agenda, dette er en forretningsagenda

Publisert

I åpnet Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg to nye digitale sentre hos Equinor i Bergen. I den forbindelse tok enerWE en prat med Kjetil Hove, Direktør for driftsstøtte i Equinor.

- Det ene senteret kaller vi operasjonsstøttesenter, og det andre kaller vi for et geo operasjonssenter, forteller Kjetil Hove til enerWE.

Olje- og gassindustrien har i mange år jobbet med integrerte operasjoner, der operasjoner offshore styres fra land. Vi spør derfor Kjetil Hove om hva som er nytt med de nye sentrene i Bergen.

- Nå tar vi det til neste nivå. Grunnlaget for det er flere tekniske elementer. Det ene er tilgang til data. Antall data eksploderer, og vi får tilgang til større mengder data. Så er det dette med overføring av data fra offshore til land som vi får til på en bedre måte.

Kjetil Hove løfter også frem maskinlæring som en driver.

- Det at vi kan se på hvordan vi kan endre beslutningene våre ved å bruke avanserte algoritmer. Det er summen av alt dette som gjør at vi har løftet det til neste nivå. 

Kjetil Hove forteller at Equinor har en forventning til at de i perioden 2020 til 2025 skal øke inntjeningen med 2 milliarder dollar som følge av integrerte operasjonssentre.

- Dette er ikke en digital agenda, dette er en forretningsagenda. 

Mange prater om at roboter og digitalisering vil overta jobbene til folk flest. Vi spør derfor Kjetil Hove om hvordan de integrerte operajonssentrene vil påvirke arbeidsplassene til de ansatte i Equinor.

- Disse to sentrene er litt forskjellige. Når det gjelder geo operasjonsenteret, så er dette et senter hvor vi tidligere sendte geologene ut i havet for å styre brønnene. Det vi gjør nå i dette senteret er å sende dataene til land. Så sitter geologene på land og styrer brønnene. Vi går fra å være offshore til å gjøre arbeidet på land. 

Han fortsetter med å forklare hvordan operasjonsstøttesenteret påvirker arbeidsplassene.

- Her samler vi fagfolk med multidisiplinære kunnskaper for å jobbe med mye mer data. Dette går mer på å endre måten vi jobber på, enn at det påvirker antall folk som jobber med det.