Atomopprydding kan koste 21 milliarder kroner

Jobben kan ta så mye som 50–60 år.

Publisert

Foreløpige beregninger viser at det vil koste rundt 21 milliarder kroner å rydde opp etter driften av de norsk atomanleggene.

Jobben kan ta så mye som 50–60 år, ifølge regjeringen , som fredag la fram en egen stortingsmeldingen om oppryddingen ved reaktorene og hvordan arbeidet skal organiseres.

Det må bygges nye anlegg, deponier og lagre for atomavfallet, og en del av det brukte brenselet fra atomreaktorene må muligens behandles i utlandet før det kan deponeres, heter det.

Det understrekes at flere sentrale temaer fortsatt er under utredning, men regjeringen opplyser at de årlige bevilgningene til arbeidet vil vokse raskt og at det er behov for en strategi for arbeidet.

(©NTB)