OljefondetStatens pensjonsfond utlandet
OljefondetStatens pensjonsfond utlandet

- Vi er godt rustet til å tåle kortsiktige markedssvingninger

Publisert

Oljefondet tapte 273 milliarder i tredje kvartal.

Statens pensjonsfond utland fikk et resultat på minus 4,9 prosent i tredje kvartal i år. Det tilsvarer et tap på 273 milliarder kroner.

Avkastning på 8,68 prosent i 2015 på tross av svakt resultat

Ved utløpet av tredje kvartal utgjorde verdien av oljefondet totalt 7.019 milliarder kroner. 59,7 prosent er aksjeinvesteringer, 37,3 prosent er renteinvesteringer, mens 3 prosent av verdien er investert i eiendom.

Resultatet er det tredje svakeste siden oljefondets oppstart i 1996. Det er særlig Kina som har trukket fondet ned. Likevel har fondet hittil i år hatt en avkastning på 8,68 prosent, takket være et sterkt resultat i første kvartal.

Kina trekker ned

– Oppbremsingen i verdensøkonomien og nedgangen i de internasjonale aksjemarkedene, spesielt det kinesiske aksjemarkedet, bidro negativt til avkastningen på aksjeinvesteringene, sier leder for investeringsavdelingen i Norges Bank, Yngve Slyngstad.

Han mener man må forvente denne typen svingninger når det er store bevegelser i markedet.

– Med den størrelsen vi har på fondet i dag, kan dette gi betydelige utslag på kort sikt, sier Slyngstad og peker på at oljefondet har et langsiktig perspektiv. Han legger til at oljefondet er godt rustet til å tåle kortsiktige markedssvingninger, sier oljefondssjefen.

Svak krone hjelper

Svekket kronekurs bidrar til å øke fondets verdi med 382 milliarder kroner. Aksjeinvesteringene trekker fondet ned med -8,6 prosent. Avkastningen på renteinvesteringene gikk imidlertid svakt i pluss med 0,9 prosent. Imidlertid var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,2 prosentpoeng lavere enn hos referanseindeksene.