foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Riksrevisjonen kommer med Alexander Kielland-svar høsten 2020

- Vi tar oppdraget fra Stortinget på største alvor.

Publisert

Riksrevisjonen skal undersøke hvordan myndighetene har ivaretatt ansvaret sitt etter Alexander Kielland-ulykken. Resultatet vil trolig komme høsten 2020.

– Alexander Kielland-ulykken er den største industrielle ulykken som har rammet Norge, og vi tar oppdraget fra Stortinget på største alvor. Til tross for omfattende granskingsarbeid, er det mange som sitter igjen med ubesvarte spørsmål, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Som hovedregel bestemmer revisjonen selv hva den skal undersøke, men Stortinget kan i særskilte tilfeller pålegge dem oppgaver.

Bredt mandat

Stortinget har gitt Riksrevisjonen et bredt mandat, og har bedt om å se på tre deler ved myndighetenes ansvar. Det er granskingen av årsaker og ansvarsforhold, anbefalinger og forebyggende tiltak og oppfølging av de overlevende og etterlatte.

– Vi skal gå i dybden på disse problemstillingene og håper det vil bidra til å belyse noen av de ubesvarte spørsmålene i denne saken. Målet vårt er som alltid å levere konklusjoner til Stortinget som bygger på et solid faktagrunnlag, sier Foss.

Ett år

Riksrevisjonen vil samle inn data fra relevante kilder og analysere og vurdere den informasjonen den har. Deretter sammenfattes resultatet i en rapport, som blir overlevert til Stortinget. Det er opp til Stortinget å bestemme hvordan resultatet behandles videre.

Arbeidet starter til høsten, og vil trolig ta rundt ett år. Det innebærer at resultatet sannsynligvis blir overlevert til Stortinget i løpet av høsten 2020.

Alexander L. Kielland ble brukt som boligplattform på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 123 av de 212 om bord omkom da den veltet 27. mars 1980. 30 av dem ble aldri funnet.

(©NTB)