Aktiviteten på norsk sokkel må opprettholdes

Publisert

Regjeringen legger opp til å bruke 10,4 milliarder av oljepengene.

Regjeringens oljepengebruk viser at oljenæringen trenger både økt areal og at aktiviteten på norsk sokkel opprettholdes, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen opp til å utvide oljepengebruken med 10,4 milliarder kroner sammenlignet med budsjettforslaget i høst. Arbeidsledighet, økte utgifter til innvandring og integrering, samt lavere skatte- og avgiftsinntekter gir en oljepengebruk på til sammen 205,6 milliarder i 2016.

– Dette viser betydningen av inntektene olje- og gassnæringen bringer inn. Det viser også viktigheten av at vi i årene som kommer opprettholder aktiviteten på norsk sokkel som kan sikre det norske velferdsnivået, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

– Næringen trenger økt areal for å sikre norsk økonomi også i fremtiden. Derfor er det viktig å gjennomføre 23. konsesjonsrunde og sette i gang konsekvensutredning av havområdene utenfor Nordland og Troms. Ingen andre land har mulighet til å møte økt arbeidsledighet, økt innvandring og fallende skatte- og avgiftsinntekter slik Norge kan med sine oppsparte oljepenger, sier Schjøtt-Pedersen.

Powered by Labrador CMS