Karen Sund blir ny koordinator for Biogass Oslofjord

Publisert

Karen Sund er ansatt som ny koordinator for nettverkssamarbeidet Biogass Oslofjord. Det forteller selskapet på sin hjemmeside.

Sund er en anerkjent ekspert på gass, og kommer fra stillingen som partner i Sund Energy.

– Med Karen Sund får vi en erfaren koordinator som med sin bakgrunn, engasjement og kompetanse er den perfekte kandidaten til å videreutvikle det arbeidet som allerede har blitt gjort i Biogass Oslofjord. Biogassbransjen er inne i en viktig fase i Norge og det er viktig at vi fortsetter å presse på for å få gode betingelser, de rette politiske vedtakene og kommunisere ut til både politikere og allmennheten hvorfor biogass er et av flere viktige drivstoff i fremtidens fossilfrie samfunn, sier styreleder i Biogass Oslofjord Eirik Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkesting.

Oslofjordregionen har allerede flere gode eksempler på prosjekter og anlegg for biogass, men samtidig er markedet fortsatt i en tidlig fase. Biogass Oslofjord har derfor intensjon om å bidra til at hele verdikjeden utvikles frem til det etableres et velfungerende marked. Dette vil bli en av Sunds største og viktigste arbeidsoppgaver.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på en så interessant jobb, og er samtidig takknemlig for å ha fått denne muligheten til å samarbeide med så mange dyktige mennesker i et viktig nettverk. Jeg har i hele min yrkeskarriere jobbet med gass, klima og fornybar energi, og foreslått biogass som beste løsning i mange markeder, også her. Det er litt komplekst, siden det involverer mange områder i økonomien og regjeringen, men verd innsatsen! Jeg ser allerede at det er flere interessenter som snakker sammen og denne uken åpnet også en fyllestasjon for LBG til tungtransport i Oslo. Stadig flere tunge kjøretøy og skip velger gass, og da er det mye lettere å blande inn biogass, som kan ha 150-179% lavere klimautslipp enn diesel, når det får utløst ny metanfangst.

Samtidig som Karen Sund kommer inn, takker Per Wennerberg av som koordinator for Biogass Oslofjord.

– Styret ønsker å takke Per Wennerberg for hans dedikerte arbeid som koordinator for Biogass Oslofjord. Siden Per trådte inn har Biogass Oslofjords engasjement og aktivitet økt betraktelig. Vi ønsker Per lykke til videre, sier Eirik Bøe.

Biogass Oslofjord skal stimulere til en velfungerende biogassverdikjede i regionen gjennom å samarbeide for å styrke gjennomføringen av partenes vedtatte politikk, mobilisere ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogrammer statelig og internasjonalt, lede og delta i ulike prosjekter og satsninger på biogass i regionen og drive kunnskapsbygging internt i nettverket. Prosjektet er et et samarbeid mellom fylkeskommunene i Østfold, Vestfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark.