– Norge må innføre klimatoll på varer fra land med dårligere klimapolitikk

EU varsler klimatoll – SV vil ha det samme i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Til våren kommer EU-kommisjonen med et formelt forslag til en klimatoll for produkter importert fra land med mindre strenge utslippsregler. Det inspirerer SV.

Målet med den nye tollen er å hindre såkalt karbonlekkasje ved at produksjon flyttes til områder der karbonutslipp ikke er like strengt regulert som i EU.

Avgiftens fulle og noe kronglete navn er karbongrensejusteringsmekanisme. Tanken ble lansert da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen la fram sin «grønne giv» for EU for et snaut år siden.

I kommisjonens arbeidsprogram for det kommende året, som ble klart denne uken, står det at lovforslaget om karbonavgiften kommer i løpet av andre kvartal 2021.

SV vil kopiere EU

SV varsler at partiet vil fremme forslag om at Norge innfører klimatoll samtidig med EU.

– Norge må innføre en klimatoll på varer fra land med en dårligere klimapolitikk enn Norge. I dag er det ingen ekstrakostnad når vi importerer vare som er laget på verst mulig vis for klimaet. Målet er å få hele verden med på dugnaden og sørge for at det lønner seg å produsere uten utslipp av klimagasser, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

– Klimatoll vil også bidra til å forhindre at norsk industri flytter til land hvor produksjonen av for eksempel aluminium vil skje med høyere utslipp, sier han.

KIar for 55

EU skal avgiften ikke bare være et klimatiltak, men også gi EU inntekter som kan brukes til å betale ned lånene som skal finansiere den enorme gjenreisingspakken etter koronakrisen.

Karbontollen er en del av en pakke som har fått navnet «Klar for 55», som viser til EU-kommisjonens ambisjon om å kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030.

I pakken inngår også en gjennomgang av kvotehandelssystemet ETS, byrdefordelingen i klimapolitikken mellom EUs medlemsland, oppdateringer av direktivene for fornybar energi og energieffektivitet og en rekke andre tiltak.

Hovedbolken av revideringene, som vil få direkte følger for Norge, kommer før sommeren.

I løpet av høsten vil EU-kommisjonen også legge fram et forslag til revisjon av regelverket for gassmarkedene.

(©NTB)