- Vi trenger nok energi til alle i hele verden, og vi trenger at den er ren. I det perspektivet trenger vi CO2-håndtering.

Publisert

Her arrangeres blant annet workshops og en stor konferanse med mer enn 600 deltakere. Bakgrunnen for konferansen er at NTNU og Statoil har startet et strategisk samarbeid om framtidens energiløsninger. enerWE er tilstede i Trondheim og dekker arrangementet med intervjuer og podcast.

Mandag deltok omkring 70 eksperter på en internasjonal workshop med tema «The role of natural gas in the future energy system». Her holdt blant Mona J. Mølnvik, Forskningssjef, SINTEF Energi et innlegg. Vi tok en prat med henne etter innlegget.

- Vi trenger nok energi til alle i hele verden, og vi trenger vi at den er ren. I det perspektivet trenger vi CO2-håndtering som kan gjøre at vi fremdeles kan bruke fossil brensel og samle CO2 fra industrielle kilder. Og så heier vi veldig på fornybar revolusjonen, og ønsker så mye vind og sol inn i markedet som overhodet mulig. Energiffektivisering er også en del av den løsningen. Det blir ikke enten eller, men alt sammen, sier Mølnvik til enerWE.

Mølnvik mener at det er opp til de kommersielle aktørene, samt olje- og energidepartementet å svare på spørsmål om hvor langt unna Norge er å kunne levere et fullskala karbonfangsanlegg. Hun mener forskningens rolle er å bidre med kunnskap, og redusere risikoen.

- Fra forskningssiden er vi opptatt av at vi skal være med å ta frem kunnskapen som trengs, skal vi ta ned risikoen og bidra så godt som mulig med at dette blir et godt prosjekt for Norge og resten av Europa, sier Mølnvik.

Hun tror forskningen kan bidra til vesentlige kostnadskutt, og dermed gjøre kabonfangst mer tilgjengelig.

- Hvis vi forsker på og utvikler løsninger for å håndtere CO2-utslipp fra kraftverk som bruker naturgass, fra industrielle kilder eller fra hydrogenproduksjongass så legger vi tilrette for at vi kan nå togradersmålet til en kostnad som er betydelig lavere enn det hadde vært uten. Kanskje vi snakker om en kostnad som er halvparten så stor, sier Mølnvik.

Se hele videointervjuet øverst i artikkelen.