- Karbonfangst og -lagring er ikke et eventyr

Publisert

Denne uken arrangeres CLIMIT Summit 2019 hvor 270 fagfolk er samlet for å utveksle ideer og kunnskap om hvordan karbonfangst, -transport og -lagring skal lykkes på et nivå som må til for at verden skal kunne nå klimamålene.

Det er en internasjonal konferanse der omlag hver femte deltager kommer fra utlandet. Foruten Norge er Europa, USA og Japan også representert.

CLIMIT er det norske programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. Gjennom CLIMIT samarbeider Gassnova og Norges forskningsråd for å finansiere CCS-prosjekter med ca. 200 millioner kroner hvert år.

Samlingen arrangeres på Soria Moria i Oslo. Det benyttet olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg seg av da han holdt sin presentasjon.

- Karbonfangst og -lagring er ikke et eventyr. CCS blir implementert, men i et mye saktere tempo enn det som trengs, sa Freiberg fra talerstolen.

Han poengterte at CCS er helt nødvendig for at verden skal kunne klare å nå klimamålene, men fastslo at at kostnadene fortsatt er den store utfordringen.

For å komme videre viste han til at det var avgjørende at man innen CCS får til et internasjonalt samarbeid, og det opplever han at det nå er stor interesse for.

- Vi har et utmerket samarbeid med EU og CCS er høyt på agendaen, sa Freiberg.

Det ble da også bekreftet i presentasjonen etterpå da Patrick Child fra EU-kommisjonen sto på talerstolen.

- Vi i EU-kommisjonen skal gjøre alt vi kan for å løfte frem CSS på vår agenda, sa Child.

Patrick Child fra EU-kommisjonen lover å løfte frem satsingen på karbonfangst og karbonlagring.
Patrick Child fra EU-kommisjonen lover å løfte frem satsingen på karbonfangst og karbonlagring.

Han ble imidlertid utfordret av Kristin Halvorsen fra Cicero, som påpekte at langt fra alle i EU er like begeistret for CCS.

- Når jeg drar til Europa møter jeg mye motstand mot CCS, sa Halvorsen.

Det anerkjente Child, og han forklarte det med at mange av EU-landene fortsatt er usikre, og at CCS ennå ikke har fått fotfeste blant folk flest.

- Vi har en stor utfordring med akseptanse for CCS i offentligheten i mange land i EU, sa Child.

Her mente han at Norge sammen med Nederland gjorde en god jobb med å vise vei selv om det har vært noen tilbakeslag på veien.

Halvorsen tok Child på ordet, og utfordret ham og EU til å satse for fullt på CCS.

- Dere fanger den, vi samarbeider om å transportere den, og så lagrer vi den, sa Halvorsen.

Kristin Halvorsen i Cicero utfordret EU på at hun ikke alltid opplever de som så veldig ivrige på karbonfangst- og lagring.
Kristin Halvorsen i Cicero utfordret EU på at hun ikke alltid opplever de som så veldig ivrige på karbonfangst- og lagring.

Les mer: