- Vannkraften står sterkt i den norske befolkningen

Nordmenn er svært begeistret for vannkraften, og blir mer positive til oljen, mens støtten til vindkraft stuper.

Publisert

I dag presenterte Kantar Klimabarometer 2020.

Der har de blant annet målt nordmenns holdninger til forskjellige energikilder, samt til relaterte energispørsmål.

Her trekkes vannkraften frem som en bauta blant nordmenn. Hele 86 prosent er ganske eller svært positive til vannkraft som energikilde, og 87 prosent vil prioritere å bygge selskaper og industri som bidrar til verdiskaping og sysselsetting innen fornybar energi.

Det er også stor støtte for å utveksle strøm med utlandet over de såkalte utenlandskablene, eller mellomlandsforbindelsene som de egentlig heter. 62 prosent er enige i at vi bør ha utvekslingskabler for strøm til utlandet, dersom de bidrar til utslippskutt i andre land og styrker norsk verdiskaping.

Selv om Norge ikke er kjent som det mest solfylte landet, så er nordmenn flest positive til solenergi. Hele 87 prosent er positive, og 88 prosent støtter økt bruk av solceller på bygninger for å redusere utslipp av klimagasser.

Holdningen til fjernvarme ligger nokså stabilt med omtrent to tredjedeler av befolkningen som positivt innstilte (69 prosent).

Vindkraften har derimot mistet mye støtte. På land er det bare 36 prosent som er positive, mens det er 65 prosent som er for havvind. Det er et ganske ekstremt fall fra 84 prosent positive til landbasert vindkraft i 2011.

Oljen har 29 prosent av befolkningen med seg som positivt innstilt til olje som energikilde. Det er ganskelavt, men det er nesten en dobling fra 2015. Da var det bare 16 prosent som var positivt innstilt.

Så må det påpekes at det er andelen som er positivt innstilt på generelt grunnlag. Det er fortsatt en majoritet av befolkningen som mener at Norge bør fortsette å lete etter olje og gass i samme grad som i dag. Hele 54 prosent av befolkningen støtter dette, selv om bare 29 prosent er positive til oljen som energikilde.

Det må ses i sammenheng med at 60 prosent er enige i at oljebransjen bør gå gradvis over fra olje og gass til fornybar energi. 55 prosent mener da også at den norske oljeindustrien er godt egnet til å lede omstillingen fra olje og gass til fornybar energi.

Her kan du laste ned og lese Kantar's Klimabarometer 2020.

Powered by Labrador CMS