- Kanskje kommer det nye ytre faktorer som påvirker bransjen som vi ikke har tenkt på tidligere

Publisert

Prosjektet Datalink har sitt opphav i KONKRAFT-rapporten fra 2018. KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

Linn Cecilie Moholt, head of industrial ecosystem leder Datalink.

- I 2017 utarbeidet KONKRAFT-utvalget en rapport om konkurransekraften på norsk sokkel og hvordan denne kunne forbedres i et globalt perspektiv, forteller Linn Cecilie Moholt til enerWE.

Dette resulterte i 28 anbefalinger, og digitalisering og nye måter å samhandle på ble sett på som noen av de viktigste aspektene.

- Datalink ble startet opp på grunnlag av beslutningene knyttet til digitalisering og samhandling i denne rapporten.

Helge Dahl-Jørgensen, teamleader industry transformation i Digital Norway deltar i prosjektet.

- Digitalisering endrer måten vi kan jobbe og samhandle på, forteller han til enerWE. Det endrer også mulighetene til hvordan vi kan skape nye relasjoner i verdikjedene, og hvordan vi kan skape verdi på en annen måte. 

Han mener at det også er et annet bakteppe for Datalink.

- Med digitalisering som treffer bransje etter bransje så får man endret perspektiv for ytre rammebetingelser for bransjen. Kanskje kommer det nye ytre faktorer som påvirker bransjen som vi ikke har tenkt på tidligere, og dette kan endre konkurransebildet og hvordan man opplever andre konkurrenter. 

Helge Dahl-Jørgensen mener at et endret konkurransebilde kan legge grunnlag for samarbeid.

- Hvem er egentlig konkurrentene? Konkurrerer man med de andre oljeselskapene, eller vil man se at det er andre faktorer som tvinger gjennom endringer i industrien? Jeg tror hele energimarkedet konvergerer.

Han mener man ikke lenger kun snakker om en og en energikilde.

- Man snakker om fremveksten av grønn energi, samtidig som olje og gass har en viktig rolle i energimiksen i lang tid. Jeg tror både den raske nedgangen i grønn energi som tvinger prisene på fornybar energi ned setter ekstra utfordringer på olje og gassbransjen for å få ned kostnadene, og finansiere det grønne skiftet.