Kan naboen nekte deg å sette opp solpanel på hustaket ditt?

Publisert

Solenergi er en rask voksende energikilde, og også i Norge har det begynt å bli populært med solpanel på taket til næringslivsbygg og etterhvert også privatboliger.

For entusiastene er solpanelene et spennende tiltak, mens andre reagerer negativt på det de mener er stygge paneler på hustakene. I et land der "Den jævla naboen" har vært et eget TV-program og der det finnes folk som går ut og kapper nabohuset i to kan man ikke se bort fra at også solpanel kan bli et betent tema i nabolaget.

enerWE har da også fått høre om naboer som har protestert på utplassering av solpanel. Vi tok derfor kontakt med Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) for å høre om man må søke om byggetillatelse og eventuelt sende ut nabovarsel før man setter opp solpanel på taket.

- I eksisterende bygg kan det settes opp enkle installasjoner uten at det sendes søknad om tillatelse, sier Frode Grindahl, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet, til enerWE.

Han legger til at dette gjelder innenfor det han kaller en bruksenhet eller en branncelle, og forklarer at en enebolig regnes som en enkelt branncelle.

- Solcellepanel på taket av en enebolig blir vurdert til å være en enkel installasjon og dermed blir dette omfattet av unntaket. Når det ikke er nødvendig å søke om tillatelse er det heller ikke et krav om å sende nabovarsel, sier Grindahl.

Det betyr ikke at det automatisk er fritt frem for å sette opp solcellepanel.

- Kommunen kan ha planbestemmelser som kan få betydning for omfanget eller plassering av solcellepanelet, sier Grindahl.

Hvis det ikke er tilfelle, har naboen en mulighet til.

- Naboen kan eventuelt bruke naboloven for å hevde at solcellepanelet i det enkelte tilfellet er ulovlig. I slike tilfeller blir dette en privatrettslig sak mellom partene, sier Grindahl.

Naboloven har konkrete lovparagrafer, men de er relativt vage og det legges opp til at domstolene må ta en individuell vurdering basert på skjønn om hvor grensen går mellom lovlige og ulovlige tiltak på eiendommen.

For de som vurderer om de skal installere solpanel kan det også være verdt å merke seg at det kan være forskjell på et solpanel som settes opp for et enkelt hus, og solpanel som deles av flere.

- Større solcellepanel kan være søknadspliktig. Dette gjelder blant annet når anlegget skal betjene flere bruksenheter eller flere brannceller, sier Grindahl.

Konklusjonen blir altså at naboen i utgangspunktet ikke kan nekte deg å sette opp solpanel, men at det finnes muligheter hvis du er så uheldig at du har en kranglefant av en nabo.

Les også: