KAEFER Energy starter opp ISO-vedlikehold på Ivar Aasen for Aker BP

Annonsørinnhold - KAEFER Energy

Sammen skal vi redusere kostnader, samt øke både verdiskaping og konkurransekraft for alle parter.

KAEFER Energy utfører ISO-vedlikehold (Isolering, Stillas, Overflatebehandling) på samtlige Aker BP-opererte installasjoner på norsk sokkel. Etter hvert som Aker BP har utvidet sin offshoreportefølje, har også ISO-kontrakten med Kaefer blitt utvidet.

I 2018 ble Alvheim inkludert i tillegg til installasjonene på Valhall, Ula og Skarv. 1. februar i år ble Ivar Aasen inkludert i denne kontraktsporteføljen, og Kaefer overtok ISO-vedlikeholdsansvaret fra tidligere leverandør. Kontrakten som har en varighet på inntil ni år, inklusive opsjonsperioder.

Kaefers prosjektleder, Kjetil Schmidt, konstaterer at de siste ukene har vært hektiske i forhold til planlegging av aktiviteter og mobilisering av personell, utstyr og materiell.

Kaefers prosjektleder, Kjetil Schmidt

– Det er viktig at oppstarten av prosjektet går knirkefritt, samtidig som HMS ivaretas på en god måte som sikrer en fortsatt skadefri arbeidsplass. Vi «tjuvstartet» litt forrige uke med et klatrelag mobilisert for å assistere innen inspeksjon, og i går reiste øvrig personell som inngår i installasjonens grunnbemanning ut på sin første rotasjon og overtar dermed ansvaret for alle ISO-leveranser om bord, forteller Kjetil.

I 2018 signerte Aker BP en allianseavtale med flere selskaper som deretter gikk inn i allianser hvor flere leverandører med komplementære tjenester og kompetanse ble medlemmer. Allianseavtalene ble etablert for å ivareta installasjonenes tekniske integritet.

Alliansen som Kaefer utgjør en del av, leverer tjenester innenfor integritetsledelse, plattformtjenester (ISO) og tilkomstteknikk. Kaefer inngår som en del av alliansens ledelse, hvor man sammen jobber som et integrert team for å forbedre effekten både innen kommunikasjon, samhandling og informasjonsflyt.

Forholdet baseres på gjensidig tillit og åpenhet, hvor partene samarbeider for å oppnå felles mål og visjoner, og dermed sikrer både læring og kontinuerlig forbedring. Kjetil Schmidt presiserer at dette fokuset også skal opprettholdes på Ivar Aasen;

Sammen skal vi redusere kostnader, samt øke både verdiskaping og konkurransekraft for alle parter.

Fakta:
Den første oljen ble produsert fra Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen 24. desember 2016. Oppstarten var i tråd med planen, og utbyggingen ble gjennomført innenfor budsjettet. Ivar Aasen-feltet ligger i den nordlige del av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy. Vanndybden er om lag 110 meter.

Feltet er bygget ut med en frittstående plattform med anlegg for delvis prosessering og vannbehandling og -injeksjon, og flerfaseblandingen av hydrokarboner overføres gjennom to rørledninger til nabofeltet Edvard Grieg for sluttprosessering og eksport. (kilde: www.akerbp.com )

KAEFER Energy

KAEFER holds a worldwide leading position as an asset integrity services and solution provider specialising in Insulation, Access, Surface Protection, Passive Fire Protection, as well as Interior Outfitting. With its vision ‘The key is to reduce and use resources more efficiently’, the company aims to take a global lead on redefining the boundaries of resource management.

KAEFER’s business is carried out in its Industry, Marine & Offshore and Construction divisions with an annual turnover of around €1.6 billion. Headquartered in Bremen, Germany, and working all around the globe, the company has a current workforce of 28,000 and is led by Co-CEOs Dr Roland Gärber and Steen E. Hansen. Further information can be found on www.kaefer.com.