KAEFER Energy inngår driftsallianse med Aker BP

Annonsørinnhold - KAEFER Energy

Alliansen «Asset Integrity Alliance» består av Aker BP, KAEFER Energy, Prezioso Linjebygg og FORCE Technology.

Allianseavtalen ble signert i Stavanger 8. mai.

KAEFER Energy skal i tett samspill med de øvrige selskapene ivareta den tekniske integriteten av alle Aker BP sine installasjoner på norsk sokkel. Alliansen vil levere tjenester innenfor integritetsledelse, plattformtjenester (ISO) og tilkomstteknikk.

KAEFER Energy vil inngå i ledelsen av alliansen, og vil forestå utførelsen av isolasjonsarbeidene, overflatebehandlingen, stillasbygging og tilkomstteknikk. I tillegg utfører KAEFER Energy også innredning- og HVAC arbeidene på de samme installasjonene.

KAEFER Energy er stolte av å være en sentral del av den første alliansen som driftsorganisasjonen i Aker BP inngår. Leder for Offshore Prosjekter i KAEFER Energy, VP Jens Tolås, ser store effektiviseringsgevinster i en slik alliansemodell, der bruk av digitale verktøy og Lean prinsippene vil spille en sentral rolle i tilknytning til alliansens forbedrings- og sikkerhetsarbeid.

Alliansemodellen er helt i tråd med Aker BPs strategi om å restrukturere verdikjeden gjennom langsiktige rammeavtaler og allianser, sier konstituert driftsdirektør i Aker BP, Svein Jakob Liknes. – Målet med integritetsalliansen er å jobbe mer effektivt sammen med våre strategiske partnere. Når vi jobber sammen som et integrert team, er oppdraget å redusere kostnader og fjerne ikke-verdiskapende aktiviteter slik at verdiskapningen og konkurransekraften til selskapet øker, forklarer Liknes.

Administrerende direktør i KAEFER Energy, Bård Bjørshol, er glad for å bli en del av en slik allianse, og har stor tro på at dette vil representere fremtidens samarbeidsmodell. Videre sier Bjørshol at bedriften har satset tungt over flere år i opplæring og innføring av Lean, og de siste årene innen digitale verktøy. Alliansemodellen vil være et godt utgangspunkt for å kapitalisere på disse investeringene for alle partene i alliansen.

KAEFER Energy

KAEFER holds a worldwide leading position as an asset integrity services and solution provider, specialising in Insulation, Access, Surface Protection, Passive Fire Protection, as well as Interior Outfitting. With an annual turnover of around €1.7 billion, KAEFER’s business is carried out in its Industry, Marine & Offshore and Construction divisions. Headquartered in Bremen, in the north of Germany, and working all around the globe, the company has a current workforce of 27,000 and is led by Peter Edelmann (CEO), Steen E. Hansen (CFO) and Dr. Roland Gärber (COO).

Further information can be found on www.kaefer.com.