Statoil tyngre inn i Utgard-feltet

Publisert

Statoil kjøper hele den britiske lisensen. 

Statoil har inngått en avtale om å overta oljeselskapet JX Nippons eierandel og operatørskapet for den britiske lisensen for Utgard-feltet.

JX Nippons eierandel er på 45 prosent. Etter at Statoil overtok eierandeler i den britiske lisensen P312 fra First Oil i oktober i fjor og Talisman Sinopec i desember, betyr transaksjonen at selskapet øker sin eierandel i lisensen til 100 prosent.

Statoil er fra før operatør for lisens PL046 på norsk sokkel med en eierandel på 62 prosent.

Utgard-feltet var tidligere kjent som Alfa Sentral. Det er et gass- og kondensatfelt som strekker seg over delelinjen mellom Storbritannia og Norge. Feltet planlegges utbygd med tilknytning til eksisterende infrastruktur på norsk sokkel.

En endelig investeringsbeslutning for Utgard planlegges før utgangen av 2016, med produksjonsstart i 2020