Juridisk vurdering: Norges tilslutning til EUs energiunion er ikke grunnlovsstridig

Publisert

Overføringen av myndighet til EU i forbindelse med Norges tilslutning til EUs energiunion er ikke så inngripende at den er grunnlovsstridig.

Det er konklusjonen i en juridisk vurdering som lovavdelingen i Justisdepartementet har foretatt.

I svaret heter det at en myndighetsoverføring slik regjeringen legger opp til, er «lite inngripende», og at en avtale med EU om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke derfor kan inngås uten grunnlovsbehandling av spørsmålet.

Svarbrevet ble sendt til Stortinget tirsdag og kunngjort på Olje- og energidepartementets hjemmesider onsdag.

Formelt ba departementet 9. februar Justisdepartementets lovavdeling vurdere konstitusjonelle sider ved tilsynsorganet ESAs vedtakskompetanse, sett i sammenheng med kravet om uavhengighet for den norske nasjonale reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Stortingets behandling av Norges tilslutning til energipakken er allerede utsatt én gang. Energi- og miljøkomiteen har nå frist på seg til 8. mars med å avgi innstilling, før saken etter den gjeldende tidsplanen skal behandles i plenum 22. mars. Senterpartiet har imidlertid bedt om en ytterligere utsettelse av behandlingen.

(©NTB)