Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

BI-professor: Anbefaler tredobling av formueskatten for å garantere omstillingslønn til de som mister jobben i oljebransjen

- Istedenfor å vente på konkurser i olje- og gassnæringen om 20 år, så gjør vi det heller nå på en planmessig og organisert måte

Nylig samlet Agder Energi en fullsatt Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand på deres årlige konferanse. Blant foredragsholderne var Jørgen Randers, professor og tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI.

Foredraget hans omhandlet FNs bærekraftsmål, og våre muligheter til å nå disse.

- I prinsippet har vi en sjanse for å nå FNs bærekraftsmål, men det krever tiltak som er politisk umulig i kortsiktige markeder og velgermasser, forteller han til enerWE.

Han forklarer at for å nå FNs bærekraftsmål så må vi forby bruk av kull, olje- og gass på en ordnet måte i løpet av de 30 neste årene for å akselerere det grønne skiftet.

- Vi må be de rike betale regningen for det akselererte grønne skiftet.

Her er BI-professoren tydelig.

- Det er relativt åpenbart for ethvert menneske som tenker at Norge vil måtte holde opp å produsere kull, olje og gass i hvert fall på et tidspunkt der verden har holdt opp med å bruke kull, olje og gass. Så før eller senere så kommer det til å skje. Det betyr at ca 7 % av alle arbeidsplasser i Norge vil forsvinne.

Her har Jørgen Randers en anbefaling.

- Istedenfor å vente på konkurser i olje- og gassnæringen om 20 år, så gjør vi det heller nå på en planmessig og organisert måte. Istedenfor å bygge oljeplattformer bør vi bruke kompetansen i verftsindustrien til å bygge offshore vind, elektriske ferger eller fly.

Han har også et råd når det gjelder offshore cateringpersonell.

- De bør bidra til oppbygging av førsteklasses pensjonat og hoteller som vi trenger i fremtiden dersom vi skal tjene penger på storskala dyr og høykvalitets turisme, som er det jeg tror vi kommer til å gjøre.

I tillegg mener han at vi bør flytte arbeidskraften over i helse, forskning og utdanning.

Den Norske Turistforening gikk nylig ut og sa at de ikke ønsker markedsføre seg i Asia fordi flytrafikk bidrar til høyt CO2-utslipp. Vi spør BI-professoren om hvordan storskala turisme kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål.

- Hvis man gjør det uten en plan, og uten sterk tung statlig involvering så vil vi ødelegge hele landet slik du er i ferd med å gjøre det nå med vindmøller. Det du trenger å gjøre er å regne baklengs. Norge trenger i størrelsesorden 100 milliarder kroner per år fra turisme. Det betyr at du trenger i størrelsesorden en en million turister per år. De bør flys inn i spesielle ruter hvor du har ordentlige busser, veier, restauranter, hoteller og hvalsafari som er dimensjonert for dette, slik at du slipper slitasjen på hele resten av Norge. Da vil man kunne øke prisen, og etterhvert få ned det antall besøkende som er nødvendig for å nå inntektsmålsettingen.

Opp mot 20 % av statsbudsjettet finansieres av inntekter fra petroleumsindustrien. Vi spør Jørgen Randers om han mener norske politikere er flinke nok til å realitetsorientere folk flest om tiden vi nå går inn i med mindre inntekter fra olje- og gass.

- Hvis man ikke lager en ordentlig plan for å fase ut olje- og gassaktivitene over de neste 30 årene, så kommer man ikke til å få det til. Man må planlegge for å få det til på en måte som ikke reduserer velferden. Hvis du planlegger på en ordentlig måte så vil du få det til uten noe dramatisk fall i norsk velferd. Hvordan du skal få parlamentarikerne til å be om en slik plan er en utfordring. De kommer ikke til å be om en slik plan så lenge folk føler at arbeidsplassene og inntektene fra olje og gass er truet.

Her har Jørgen Randers en løsning.

- Det er ikke en løsning jeg tror kommer til å bli akseptert, men som er den eneste løsningen er at parlamentet starter å garantere en inntektsgaranti for de som mister jobben i olje- og gassnæringen når den legges ned. Slik at fellesskapet betaler lønnen til de som betaler lønnen inntil de har omskolert seg og funnet en ny jobb i grønn sektor.

Han mener dette ikke er utopisk.

- Dersom vi skal gjøre en nedskalering i løpet av 20 år, så er det en nedskalering med 10.000 arbeidsplasser per år. Å holde disse betalt koster ca. 30 milliarder kroner per år, og det er det samme som å tredoble formueskatten i Norge, eller å øke inntektsskatten for meg og andre rike folk med 10 prosentpoeng. Men å få politikere til å gå inn for dette er nærmest utopisk.

Men det er ikke bare fossilnæringen som gjennom en hestekur.

- Vi må også bøndene til å holde opp med å slippe så mye klimagasser fra vanlig husdyrproduksjon og skogbruk.

Så er det et tiltak som Jørgen Randers mener faktisk er mulig.

- Vi må hjelpe norske kvinner med å fortsette å velge å ha så få barn som de vil.

Powered by Labrador CMS