Kværner-kontrakt signert

Publisert

Johan får nytt understell.

Kværner ASA signerte torsdag en endelig kontrakt for en ny levering av understell til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet, skriver NTB.

Statoil inngikk en intensjonsavtale med Kværner i fjor om leveranse av to stålunderstell.

Vi er godt fornøyd med å få Kværner med på laget på nok en kompleks leveranse av stålunderstell til Johan Sverdrup, sier direktør for Johan Sverdrup-feltet, Kjetel Digre.

Stålunderstellet til boreplattformen veier 22.500 tonn og er det nest største av stålunderstellene som skal bygges i første fase av Johan Sverdrup-prosjektet. Understellet skal leveres og installeres våren 2018.

 • Les også: Ser muligheter i nedgangstider
 • Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er godt fornøyd med avtalen.

  Det er gledelig å se at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig og vinner store kontrakter på norsk sokkel. Avtalen vil gi grunnlag for fortsatt verdiskaping og sysselsetting i Verdal og Midt-Norge, sier Lien.

  Flere kontrakter kommer til å bli tildelt i løpet av høsten, opplyser Digre.

  Aktiviteten på Johan Sverdrup-prosjektet kommer til å øke betydelig fremover etter hvert som vi tar nye skritt videre i utbyggingen. Vi har tildelt flere hovedkontrakter og utstyrspakker til en verdi av over 43 milliarder kroner så langt, sier han. 

  • Les også: Kutter på feil sted - bekymret for bransjen (TEAM enerWE-reklame)
  • Fakta om Johan Sverdrup-feltet:

   • Ligger på Utsirahøyden, 155 kilometer vest for Stavanger.
   • Et av de største funnene på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet. Feltet kan inneholde mellom 1,8 og 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter. 95 prosent av dette er olje.
   • Produksjonen er ventet å starte i 2019, med Statoil som operatør. Plan for utbygging og drift (PUD) ble overlevert Olje- og energidepartementet 13. februar i år.
   • Når feltet er i drift, vil det gi rundt 3.000 årsverk. Norsk leverandørindustri vil kunne få over 50 prosent av oppdragene i byggefasen og rundt 90 prosent i driftsfasen.
   • Investeringene i første byggetrinn er anslått til 117 milliarder kroner, mens full utbygging anslås å koste 170-220 milliarder kroner.
   • I første fase blir produksjonen 315.000-380.000 fat per dag. Når feltet er fullt utbygd, blir produksjonen på 550.000-650.000 fat per dag.
   • Samlet produksjonsinntekt kan bli 1.350 milliarder kroner over 50 år.
Powered by Labrador CMS