- Vi må operere med vannkraft på en helt annen måte enn det vi historisk har gjort

Publisert

Under Arendalsuka arrangerte NTNU Energi og SINTEF Energi et seminar om Norge som Europas grønne batteri.

enerWE var tilstede og tok en prat med Johan Hustad, Direktør ved NTNU Energi.

- Når vi bruker en sånn analogi så mener vi ikke at vi skal redde hele Europa. Men det vi mener er at vi har en lang tradisjon med vannkraft. Nå bygger Europa et helt nytt energimarked ved hjelp av sol og vind, som er uregulert kraft.

Sol og vind lar seg ikke regulere fordi det er styrt av naturen.

- Da må vi tenke over hvordan vi skal etablere vårt samarbeid med Europa i forhold til det nye markedet. Vi må operere med vannkraft på en helt annen måte enn det vi historisk har gjort.

Norge har kabler mellom Norge og de nordiske landene, og det er også kabler ned til Europa. Det er også besluttet å bygge flere kabler.

- Norge er ikke en øy i energisammenheng. Når vi skal samarbeide med Europa så må vi ta brukerperspektivet inn over oss når vi skal se på vannkraft i fremtiden.

Johan Hustad forteller at vi i fremtiden både kommer til å eksportere og importere mer kraft med Europa.

- Når vi eksporterer mer så skal vi også importere. I sommer har vi hatt et tørke, og uten import ville kraftprisen vært betydelig høyere. 

Johan Hustad forteller at kraftbransjen er klar over endringene som nå kommer.

- Men det handler om å finne rammer som gjør dette økonomisk lønnsomt for bransjen, og for landet vårt.