Statoil vil investere 60 milliarder i Johan Castberg

Publisert

Utbyggingen av Johan Castberg vil bidra til 23.000 årsverk og koste 50-60 milliarder kroner, ifølge feltoperatør Statoil

Selskapet la tirsdag fram programmet for konsekvensutredningen av Johan Castberg i Barentshavet, som tidligere har vært vurdert til å bli svært kostbart. Opprinnelig investeringsanslag var 100 milliarder kroner:

– Gjennom vårt forbedringsarbeid har vi skapt nye muligheter for Johan Castberg-feltet i nord. Vi har endret konsept og tenkt nytt om løsninger for å kunne realisere prosjektet. Men vi er fortsatt sårbare for økte kostnader og vedvarende lav oljepris, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Store tall

Johan Castberg-prosjektet er det største feltet som ennå ikke er utbygd på norsk sokkel. Statoil poengterer at det også er snakk om store tall langs hele utbyggings- og driftsprosessen.

En ringvirkningsrapport fra Agenda Kaupang viser at prosjektet har et investeringsanslag på 50-60 milliarder kroner, en betydelig del av investeringsnivået for norsk sokkel i perioden 2018-2022. Over halvparten av totalinvesteringene er norske vare- og tjenesteleveranser til feltet. Den nordnorske verdiskapingen i utbyggingen er anslått til å utgjøre 1,7 milliarder kroner.

Feltet er ventet å produsere i over 30 år, og i et normalt driftsår vil det bidra med 1.200 årsverk i Norge, hvorav 300 i Nord-Norge.

Samlet inntekt av produksjonen er beregnet til 290 milliarder i 2015 kroner.

Kraftløsning

Programmet for konsekvensutredningen skal nå ut på høring, før en endelig utbyggingsplan skal leveres, etter planen i løpet av 2017. Der blir utbyggingen, aktuelle utbyggingsløsninger og antatte virkninger for andre næringer og miljø presentert. PUD (plan for utbygging og drift) skal skrives i 2018.

Statoil har falt på en kraftløsning med gassturbiner, fordi elektrifisering fra land kan bli så dyr at den slår beina under hele prosjektet. Feltet blir imidlertid lagt til rette for fremtidig elektrifisering, dersom løsningen blir effektiv og gjennomførbar. Med gassturbiner vil utslippene fra Johan Castberg 270.000 tonn CO2 per år, som utgjør 2 prosent av det årlige utslippet fra norsk sokkel i dag.

Begeistring

En samstemt bransje og næringsinteresser i nord jubler over tallene og er lettet over at planen ligger på bordet:

– Det er svært gledelig at utbyggingen av Castberg-feltet nå endelig ser ut til å bli realisert. Dette viser mulighetene som ligger i Barentshavet, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Nestleder Frode Alfheim i Industri Energi kunne ikke vært mer enig:

– Dette er et prosjekt som vil gi enorme ringvirkninger for hele industrien, sier han.

Leverandørnettverket Petro Arctic betegner det som dagens gladnyhet:

– Det er et viktig og riktig signal om økte ringvirkninger i Nord -Norge, sier direktør Kjell Giæver.

Fakta om Johan Castberg

  • Oljefelt 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet, rundt 240 kilometer fra Melkøya.
  • Består av funnene Skrugard (2011), Havis (2012) og Drivis (2014) med rundt 450 – 650 millioner fat olje til sammen.
  • Eies av Statoil (50 prosent), Eni (30 prosent) og Petoro (20 prosent)
  • Havdypet er 360-390 meter og planen er å bruke en skipsformet FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) med ekstra kapasitet og økt fleksibilitet.
  • Feltet planlegges med over 30 undervannsbrønner, med levetid på 30 år.
  • Investeringsbeslutning planlegges i 2017, med endelig PUD (plan for utbygging og drift) i 2018 og oppstart i 2022.
Powered by Labrador CMS