Stortinget sier ja til utbygging av oljefeltet Johan Castberg

Publisert

Trass i kraftig motstand fra miljøhold går et flertall på Stortinget inn for å godkjenne Equinors planer om utbygging av Johan Castberg-oljefeltet.

Torsdag satte energi- og miljøkomiteen sitt godkjentstempel på planene, opplyser saksordfører og Arbeiderpartiets oljepolitiske talsperson Hege Haukeland Liadal til NTB.

– Det er et klart flertall for utbyggingen på Stortinget, sier Liadal. Av partiene i komiteen var det kun Miljøpartiet De Grønne (MDG) og SV som vendte tommelen ned.

Castberg-feltet er det hittil største norske oljefeltet i Barentshavet, og forventede utvinnbare oljereserver er 558 millioner fat olje, som er såpass gigantisk at planen måtte innom Stortinget før den kan bli godkjent av Olje- og energidepartementet (OED).

Naturvernforbundet mener Castberg-utbyggingen er en klimabombe og oppfordret Stortinget i april om å legge planene i skuffen, men ble altså ikke hørt.

Samtidig har Ap fått gjennomslag for kravet om at oljen fra Barentshavet, innbefattet Castberg-feltet, skal føres i land i Finnmark, opplyser Liadal.

– Oljeproduksjonen i Barentshavet skal komme folk i Finnmark til gode gjennom arbeidsplasser og styrking av lokalsamfunnene, sier hun.

Stortingsflertallet ber også om at utredningene fra Barents Sea Oil Infrastructure om ulike løsninger for ilandføring skal legges fram for Stortinget i løpet av 2018.

Fra før er det kjent at planene om å elektrifisere feltet er droppet fordi det ikke ville lønne seg. Uten elektrifisering vil feltet, ifølge Natur og Ungdom, slippe ut like mye CO2 i løpet av et år som over 120.000 biler.

(©NTB)

Fakta om Johan Castberg-feltet:

  • Statoil (nå Equinor) og lisenspartnerne leverte plan for utbygging og drift av oljefeltet Johan Castberg i Barentshavet, rundt 240 kilometer nordvest for Hammerfest, 5. desember 2017
  • Utbyggingsløsningen er en flytende produksjons- og lagerenhet tilknyttet et havbunnsanlegg. Totale investeringer til utbygging er anslått til i 47,2 milliarder kroner.
  • Utbyggingen er lønnsom ved oljepriser på over 31 dollar per fat, og estimert verdi er per i dag 74,2 milliarder kroner.
  • Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 558 millioner fat oljeekvivalenter.
  • Produksjonsstart er ventet i slutten av 2022. Feltet har en forventet levetid på 30 år.
  • Rettighetshavere er Statoil Petroleum AS (operatør, 50 prosent), Eni Norge AS (30 prosent), Petoro AS (20 prosent).
  • Utbyggingsplanen er framlagt for Stortinget 10. april 2018, før den skal godkjennes av Olje- og energidepartementet.
  • I utbyggingsfasen vil prosjektet gi om lag 47.000 årsverk i norske bedrifter, fordelt over perioden 2017–2024.
  • I driftsperioden er vil Johan Castberg kunne gi 1.700 årsverk per år.
Powered by Labrador CMS