Oljedirektør Ingrid Sølvberg.
Oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Utlyser ti lederstillinger i Oljedirektoratet

– Vi skal ha det samme totale antallet ledere som vi har i dag.

Publisert Sist oppdatert

Oljedirektoratet (OD) skriver på sin hjemmeside at de jobber med å avvikle rotasjonsordningen for ledere, og at de i den forbindelse skal ansette ti ledere.

De skal rapportere til den nye hovedledelsen. Den ble ferdig rekruttert like før sommeren.

- Vi skal ha det samme totale antallet ledere som vi har i dag. Bakgrunnen for utlysningen er at vi ikke lenger har lov til å ha ledere i rotasjonsstillinger som vi har hatt de siste 20 årene, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Rundt år 2000 ble OD omorganisert. Fra å være en hierarkisk organisasjon med mange ledere, ble OD en flat organisasjon med adskillig færre ledere.

Oljedirektørstillingen, som Sølvberg innehar, er en åremålsstilling. Det vil si at den er tidsbegrenset. De andre direktørene i direktoratet fungerte også i tidsavgrensede rotasjonstillinger.

Nå er imidlertid en ny lov på plass, og den slår fast at lederstillinger av denne typen i staten ikke kan gis som rotasjonsstillinger. Ledere skal ansettes i faste stillinger.

Det er mange godt kvalifisert interne kandidater til disse lederstillingene.

Ingrid Sølvberg

- Det er mange godt kvalifisert interne kandidater til disse lederstillingene. Samtidig regner jeg med at det også er godt kvalifiserte eksterne kandidater. Jeg venter derfor å se søknader fra både interne og eksterne kandidater, sier Sølvberg.

De som eventuelt ikke får beholde jobben sin når rekrutteringsprosessen er gjennomført, vil fortsatt beholde en jobb i Oljedirektoratet.

- De som er del av dagens ledelse og eventuelt går ut av stillingene sine er fortsatt ansatt i OD, og her er det mange oppgaver som krever den høye kompetanse og verdifulle erfaringen de har opparbeidet seg i lang tid framover, sier Sølvberg.

Powered by Labrador CMS