Ingrid Sølvberg tiltrådte som oljedirektør 1. januar i år.
Ingrid Sølvberg tiltrådte som oljedirektør 1. januar i år.

Slik legger Sølvberg lederkabalen i Oljedirektoratet

Nå jakter oljedirektør Ingrid Sølvberg på seks nye direktører til Oljedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Det er duket for organisasjonsmessige endringer i Oljedirektoratet (OD) i Stavanger. Seks direktørstillinger som tidligere var rotasjonsstillinger, blir faste stillinger. Bakgrunnen for dette var en ny lov om statens ansatte som kom i 2017.

Allerede i profilintervjuet som enerWE gjorde med nytilsatt oljedirektør Ingrid Sølvberg like etter nyttår i år, kunne hun varsle at det kom til å bli endringer.

- Det betyr at etterhvert som de nåværende rotasjonsstillingene går ut på dato, må stillingene lyses ut på nytt, og da som faste lederstillinger. Så får vi se om det kan føre til justeringer. Men det har jeg ikke konkludert på ennå, uttalte hun den gang.

Til enerWE opplyser Sølvberg nå at det ikke har manglet på interesse for de utlyste stillingene.

- Det har vært stor interesse både før søknadsfristen gikk ut og i forhold til mottatte søknader. Det er flere godt kvalifiserte søkere til alle stillingene, sier hun, og innrømmer at de var spente på hvor stor interessen ville være.

- Vi har vært spente på det. Det er ikke hver dag vi lyser ut seks direktørstillinger. Det er utfordrende tider i både petroleumsnæringen og andre næringer. Dette gjør nok at det er betydelig usikkerhet hos mange arbeidstakere som kan være relevante for disse stillingene, sier hun til enerWE.

Løftes opp

De seks direktørstillingene som var utlyst med søknadsfrist i forrige uke, er; direktør sokkelanalyser og dataforvaltning, direktør organisasjon og informasjonsteknologi, direktør leting, utvinning og områdeutvikling, direktør fag, teknologi og sameksistens, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt og direktør rammeverk, virksomhetsstyring og forbedring.

Sølvberg forklarer at organisasjonskartet i OD endres noe.

- Det skal være to stabsdirektører i den nye toppledelsen i OD, en direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, og en direktør med ansvar for rammeverk, virksomhetsstyring og forbedring. Disse to funksjonene er tidligere ivaretatt av underdirektører som også har hatt andre oppgaver i sin portefølje. De løftes nå opp i toppledelsen fordi dette er viktige områder der jeg ønsker større fokus, sier hun.

Jeg mener at det er fornuftig å integrere leteaktiviteten med vurderinger knyttet til utbygging av funn, utvinning fra felt i produksjon og avslutningsplaner.

Det er ikke bare organisasjonskartet som har endret seg, men oljedirektøren forteller at ingen av stillingene er helt identiske med de tidligere stillingene.

- Blant annet får vi nå en direktør som skal ha ansvar for leting, utvinning og områdeutvikling. Jeg mener at det er fornuftig å integrere leteaktiviteten med vurderinger knyttet til utbygging av funn, utvinning fra felt i produksjon og avslutningsplaner. Mange felt er kommet langt i produksjonsforløpet, og det er derfor viktig å lykkes med å legge til rette for tidsriktig leting før infrastrukturen ikke lenger er tilgjengelig for utvikling av eventuelt nye funn. Vi må i større grad se på ressursutnyttelsen i et områdeperspektiv, på tvers av alle faser, og gjennom det bidra til å gjøre verdiskapingen for samfunnet enda større enn selskapene får til alene. Jeg er opptatt av at OD skal gjøre en forskjell, sier Sølvberg.

Vi må i større grad se på ressursutnyttelsen i et områdeperspektiv, på tvers av alle faser, og gjennom det bidra til å gjøre verdiskapingen for samfunnet enda større enn selskapene får til alene. J

Ledergruppen i OD vil som en konsekvens av dette, utvides fra dagens fem medlemmer (fire direktører samt oljedirektøren), til totalt sju (seks direktører pluss oljedirektøren).

Usikkert for underdirektørene

Det er i dag 12 underdirektører i OD, men siden flere av oppgavene som i dag ivaretas av disse, blir løftet opp til direktørnivå, er ikke detaljene rundt dette nivået i organisasjonen endelig bestemt.

- Det vil bli underdirektører, men den detaljerte utformingen av neste nivå vil besluttes når den nye ledelsen er på plass. De vil delta i arbeidet med å ferdigstille organisasjonsstrukturen, understreker Ingrid Sølvberg.

Nå skal de starte planleggingen av intervjuer av aktuelle kandidater.

- Vi vil tilby både fysisk oppmøte og digitale intervjuer, og kandidatene kan selv velge hva de ønsker. Det har ingen betydning for prosessen. Dersom møtene blir fysiske vil vi selvsagt legge godt til rette i forhold til koronasituasjonen og ta nødvendige forbehold til spredningsrisiko, sier hun.

Planen er å lande før sommeren.

- Vi håper å sende tilbud innen utgangen av juni, avslutter Sølvberg.

Powered by Labrador CMS