Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED
Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Andreas Hilding Eriksen er utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet

Kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef.

Olje- og energidepartementet skriver i en pressemelding at ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet av Kongen i Statsråd i dag.

Han etterfølger Elisabeth Berge, som har vært departementsråd siden 2004.

Eriksen er født i 1973, og kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i OEDs Energi- og vannressursavdeling. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo.

Eriksen var den eneste interne søkeren av de 16 som var på den offentlige søkerlisten.

Andreas Hilding Eriksen

Yrkeserfaring:

2014 - Olje- og energidepartementet, ekspedisjonssjef, Energi- og vannressursavdelingen

2011 - 2014 Statsministerens kontor (SMK), seniorrådgiver, Innenriksavdelingen

2008 - 2011 Olje- og energidepartementet, avdelingsdirektør, Seksjon for CO2-håndtering i avdeling for klima, industri og teknologi

2005 - 2008 Olje- og energidepartementet, underdirektør og prosjektleder, Seksjon for forskning og teknologi

1999 - 2005 Olje- og energidepartementet, førstekonsulent og rådgiver, Energiseksjonen

Utdanning:

1998 - 1999 Universitetet i Oslo, Cand. Oecon. – Embetsstudiet i sosialøkonomi

1996 - 1997 Universitetet i Mannheim, Kurs under Hauptfach Volkwirtchaft

1995 - 1996 Universitetet i Oslo, Sosialøkonomi 2. avdeling

1993 - 1995 Universitetet i Oslo, Sosialøkonomi 1. avdeling

Powered by Labrador CMS