Høyesterett
Høyesterett

Innleide vant i Høyesterett: Får bonus på lik linje med fast ansatte

Innleide oljearbeidere får etterbetaling av bonus.

Høyesterett har gitt Industri Energi medhold i søksmålet mot Semco Maritime og NHO om etterbetaling av bonus til to innleide oljearbeidere.

– Etter Høyesteretts dom er det klart at både individuell bonus og bonus basert på prestasjoner på gruppenivå inngår i kjernen i lønnsbegrepet og følgelig skal likebehandles, sier advokat Karianne Rettedal, som har representert forbundet i saken, i en pressemelding.

Industri Energi anla sak på vegne av Trond Østgård og Øyvind Jaren, som har vært ansatt i bemanningsselskapet Semco Maritime og utleid til Aker BP. Aker BP har en bonusordning for fast ansatte, men Semco avviste at Østgård og Jahren hadde krav på bonusutbetalinger.

Dette var en enstemmig Høyesterett ikke enig i, og Semco Maritime er nå dømt til å etterutbetale bonuser, samt feriepenger, renter og sakskostnader.

Dette er første gang Høyesterett har behandlet en sak om hvorvidt likebehandlingsprinsippet også gjelder for bonusutbetalinger. Utfallet er dermed prinsipielt viktig for lignende saker, ifølge FriFagbevegelse.

– Det skal ikke lønne seg å leie inn arbeidere framfor å ha fast ansatte. Prinsippet med likebehandling beskytter ikke bare innleide, men også de fast ansatte i Aker BP, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

(©NTB)