Foto: Manpower bemanningsbarometer
Foto: Manpower bemanningsbarometer

– Det er fortsatt stor etterspørsel etter ingeniører og fagarbeidere, særlig i leverandørindustrien til olje- og gassnæringen

Regner med å øke bemanningen med 10 prosent.

Manpower skriver i en pressemelding at ferske tall fra deres arbeidsmarkedsbarometer viser at bemanningsutsiktene i fjerde kvartal er de sterkeste på åtte år.

I fem av ni sektorer rapporterer arbeidsgivere om sterkere bemanningsutsikter sammenlignet med samme tid i fjor. Ifølge undersøkelsen vil 13 prosent oppbemanne, fire prosent nedbemanne, mens 81 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken. Når disse tallene sesongjusteres, gir det sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +10 prosent.

– Selv om norsk økonomi samlet sett har vokst, har mange bedrifter vært gjennom tøffe omstillinger. Arbeidsgivere etterspør nye typer ferdigheter, og både legger ned og oppretter nye stillinger. Helhetsbildet er likevel at jobbveksten er god, og optimismen blant norske arbeidsgivere for fjerde kvartal er høyere enn den har vært på åtte år, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Det er fortsatt stor etterspørsel etter ingeniører og fagarbeidere, særlig i leverandørindustrien til olje- og gassnæringen

Knut E. Sunde

Industrisektoren rapporterer om de sterkeste bemanningsutsiktene siden 2011, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +14%, tre prosentpoeng høyere enn forrige kvartal, og 6 prosentpoeng opp fra samme tid i fjor.

Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, kjenner seg igjen i at medlemsbedriftene øker sysselsettingen.

– Det er fortsatt stor etterspørsel etter ingeniører og fagarbeidere, særlig i leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, sier Sunde.

Også arbeidsgiverne i olje- og gassektoren melder om høy optimisme, med netto bemanningsutsikter på +10%.

Arbeidsgivere i alle fem regioner planlegger å øke bemanningsnivået i fjerde kvartal.