- Jeg tror det er stor oppslutning om å bruke oljepengene selv om det ikke er fullt så stor oppslutning om å finne de

Publisert

På Norsk olje og gass' årskonferanse Veivalg var administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen klar og tydlig på at Norge er og alltid har vært en nasjon som baserer seg på utnyttelse av våre naturressurser.

- Kan vi fortsatt være et ressurssterkt land hvis vi ikke bruker våre ressurser, spurte Schjøtt-Pedersen retorisk.

Han tok en liten gjennomgang av hvordan Norge har utnyttet alt fra fiske, og tømmer, til bergverk, vannkraft og olje.

- Det er naturressursene som har gitt livsgrunnlag for de enkelte stedene, og det er naturressursene som har gitt grunnlaget for Norge, Vannkraften brakte oss ut av fattigdom, mens oljen brakte oss inn i rikdom, sier Schjøtt-Pedersen.

Han mener oljen kan ses på som nok et kapittel i historien om et land som er rik på naturressurser, og som er vant til å ta ressursene i bruk, sier Schjøtt-Pedersen.

- Til nå har oljen gitt oss 13.000 milliarder kroner. Det er det som har gjort Norge mulig, sier Schjøtt-Pedersen.

Han mener at Norge må bruke erfaringen og kunnskapen til også å utforske andre muligheter som byr seg, men at vi ikke må glemme de mulighetene vi faktisk har.

- Vi skal hele tiden lete etter nye muligheter, men naturressursene gir oss et fortrinn. Vi har noe som andre ikke har. Vi har noe verdifullt som andre ikke har. Halvparten av olje- og gassressursene ligger igjen der ute, sier Schjøtt-Pedersen.

Schjøtt-Pedersen trakk frem at det alltid har vært motstand mot å utnytte de norske naturressursene, og ramser opp motstand mot utbygging av vannkraftverk, motstand mot bergverksutvinning, motstand mot havbruk og ikke minst motstand mot oljen.

- Jeg tror det er stor oppslutning om å bruke oljepengene selv om det ikke er fullt så stor oppslutning om å finne de, sier Schjøtt-Pedersen.

Han trekker frem at Norge kunne valgt å ikke bruke ressursene, men at det ville gitt et formidabelt tap av inntekter som landet har brukt til å finansiere velferden.

- Vi har valgt annerledes. Vi grep mulighetene, svarte på motstanden med nye løsninger som gjorde oss bedre , sier Schjøtt-Pedersen.

Nå håper og tror han at politikerne nok en gang velger å utnytte naturressursene, og at det satses videre på olje og gass.

- Vi kan igjen velge å bruke mulighetene, eller vi kan velge å ikke gjøre det. Det er et grunnleggende valg for Norge. Skal vi la mye av ressursene ligge igjen og akseptere at velferdsnivået blir lavere enn hva vi ellers kunne få?