- Jeg kan ikke se for meg at det skal være noen i kraftbransjen som skulle være mot Acer

Publisert

Det har blitt mye diskusjon om hvorvidt Norge skal si ja til EUs tredje energipakke, og motstanden går i stor grad ut på at mange ikke vil at Norge skal si ja til Acer. De frykter for norsk selvråderett, høyere strømpriser og større strømeksport.

I bransjen som først og fremst påvirkes av energipakken og Acer er det imidlertid unison enighet om at dette er positivt for Norge og for kraftbransjen.

- Vi har ingen som har kommet med innvendinger, sier Andreas T- Aasheim i Norwea til enerWE.

Han er spesialrådgiver i vindkraftforeningen Norwea, og de har hatt temaet oppe til diskusjon blant sine medlemmer flere ganger uten at det har kommet noen negative innspill fra medlemmene sine. Han klarer heller ikke å se at det skulle være noen grunn til at det skal være det.

- Jeg kan ikke se for meg at det skal være noen i kraftbransjen som skulle være mot dette, sier Aasheim.

Han får støtte av Energi Norge.

- Hele kraftnæringen står samlet bak dette, så langt jeg kjenner til, sier Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge, til enerWE.

De eneste innenfor kraftbransjen som har flagget et negativt syn på Acer, er en fagforening.

- Eneste unntak må være EL og IT Forbundet som del av LO-familien, sier Øverås.

De har til gjengjeld gått hardt ut.

- For oss er det uaktuelt å gamble med råderetten over forvaltningen av landets vann- og energiressurser. Norges kraftressurser skal styres av norsk politikk, sier Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet, i en pressemelding.

Kraftbransjen selv er imidlertid ikke bekymret for dette, og det er heller ikke tungvektere på arbeidsgiversiden som Norsk Industri, Energi Norge eller NHO. De har alle gått klart ut og stilt seg bak norsk tilknytning til Acer.

– Når Norsk Industri, Norsk olje og gass, Energi Norge og NHO så tydelig støtter europeisk energisamarbeid og norsk tilslutning til ACER, bør det være liten tvil om at dette er noe som tjener norske industriarbeidsplasser og det norske samfunnet, uttalte Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, tidligere i år.