- Jeg kan derfor ikke lenger være medlem av Naturvernforbundet og melder meg herved ut

Publisert

Hei Silje, jeg meldte meg inn i Natur og Ungdom da jeg var 14 år. Før det var jeg aktiv i Ungdom mot Atomvåpen. Jeg ble med i NU fordi, som jeg husker at jeg da sa til min mor: «Klimaendringene er en tikkende atombombe». En alvorlig ung mann med andre ord:)

Det var klimasaken som gjorde at jeg så at klimaendringer var en enda mer eksistensiell trussel en atomkrig.

Jeg ble med i AUF da jeg var 16 og min viktigste sak var klima i alle mine år som politisk aktiv til jeg gikk ut av Stortinget 2001. I sentralstyret i AUF kjempet jeg for mer vannkraftutbygging uten å få gjennomslag, og Ap kjempet jeg imot gasskraftverk uten å få gjennomslag. Til slutt var det mitt engasjement for klima som gjorde at jeg ble for kontroversiell for fagbevegelsen og jeg tapte nominasjonen og gikk ut av politikken.

Siden det har jeg de siste 18 årene arbeidet med klimaspørsmål sammen med aktører i norsk industri, el infrastruktur og kraftproduksjon. Det gir grunn til optimisme at det er større kraft og engasjement for klima i store deler av norsk næringsliv, enn det vi dessverre ser i politikken.

Jeg har igjennom alle disse årene sett hvordan Naturvernforbundet systematisk motarbeider det kraftnettet som trengs for elektrifisering og utbygging av mer fornybar energi. Hvordan Naturvernforbundet systematisk motarbeider utbygging av vindkraft, og historisk har motarbeidet utbygging av vannkraft. Naturvernforbundet motarbeider også at vi skal hente ut mineralene vi trenger for å bygge lavutslippssamfunnet.

Jeg tror nok du forstår det jeg skriver. Jeg hørte deg en gang da du som leder av NU deltok på et møte til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus om «Naturødeleggende vindkraft», en mildt sagt spesiell tittel, du argumenterte der godt for at vi trengte vindkraft, men medlemmene i Naturvernforbundet er ikke enig i det, og du må mene det flertallet i Naturvernforbundet mener. Jeg har lenge håpet at de unge ville vinne over «nikkersadelen» i Naturvernforbundet, men etter at du er den tredje NU lederen som blir leder av forbundet uten at det skjer noen endring må jeg erkjenne at Naturvernforbundet er en bremsekloss i arbeidet med å hindre den største økologiske krisen i verdenshistorien.

Jeg kan derfor ikke lenger være medlem av Naturvernforbundet og melder meg herved ut av forbundet.

Med vennlig hilsen

Sigurd Grytten

Brevet ble først publisert på forfatterens facebookside, og er gjengitt med tillatelse.