- Jeg garanterer avkledning av Høyres oljetull!

Publisert

KRONIKK av Per Espen Stoknes. Han har doktorgrad i økonomi, er psykolog og er MDG's 2. kandidat på i Oslo.

Les videre, og jeg garanterer avkledning av Høyres oljetull!

De siste dagene har nemlig Høyre gitt svært dystre beskrivelser av De Grønnes oljepolitikk. Erna Solberg har påstått at Norge vil stoppe med MDG, uten noen videre begrunnelse. Paul Chaffey har derimot kommet med et forsøk på en begrunnelse. Dessverre er den mangelfull. Chaffey gjør fire feilslutninger som alle de grå partiene dessverre baserer sin politikk på. Det er disse feilslutningene som vil stoppe Norge, ikke De Grønne.

1) “Inntektene fra olja dekker utgiftene til norsk velferd i statsbudsjettet!”

Feil. Inntektene fra oljeskatt og statens oljeeierskap går rett inn i fondet vårt, populært kalt oljefondet. Sittende regjering har brukt mer penger fra oljefondet enn vi har tjent på olja de to siste årene. Det kan de fordi vi har avkastning på investeringene i fondet. Fondet vokser fortsatt, selv om kronekursen gir noen ganske kraftige svingninger.

Når oljen utfases fra norsk økonomi kan vi fortsette slik. Vi vil fortsatt ha litt mer enn andre land til å dekke velferden vår. Vi må bare holde oss innenfor oljefondets langsiktige avkastning. Slikt krever en ansvarlig økonomisk politikk fra regjeringen. Da kan vi ikke bruke opp pengene på skattekutt, overinvestering i risikable oljefelt og annen hodeløs sløsing i medgangstider, og vi må gjennomføre reformer av velferdsstaten når utgiftene øker mye. Sittende regjering har dessverre økt oljepengebruken betraktelig, og brukt rundt 50 mrd mer enn De Grønnes alternative statsbudsjett av oljefondet de siste fire årene.

2) “Flere hundretusen jobber i olja”

Feil. 52 400 jobbet i følge nasjonalregnskapet direkte i olja i 2016, og deres aktivitet sysselsatte 132 900 til i indirekte virksomhet. Totalt blir det 185 400.

Chaffey bruker tallet 330 000. Det er et tall Norsk olje og gass regnet seg fram til i 2015, fra før oljeprisfallet. Det er det absolutt høyeste tallet man kan finne på antall sysselsatte. Norsk olje og gass er riktignok en veldig god lobbyorganisasjon, men det er best å holde seg SSB for sysselsettingstall. Oljedirektoratet gjengir disse tallene på lettlest vis på http://norskpetroleum.no.

3) “Alle investeringer i olje er bra”

Feil. Investeringer er ikke det samme som inntekter. Dagens investeringer avhenger av at man skal få solgt olje og gass langt fram i tid. Olje og gass har vært et trygt investeringsobjekt for Norge i mange år. Derfor har Norge sørget for at staten tar en god porsjon av risikoen ved investeringer, mot at vi tar en god porsjon av inntektene.

Nå vet vi at olje og gass ikke er et like trygt investeringsobjekt lenger. Verden kan ikke gå på olje og gass i mange tiår framover. Det vet vi, men statens regnestykker lever dessverre i fortida, noe flere samfunnsøkonomer advarer mot til ingen nytte: https://www.dn.no/…/…/2042/Olje/fillerister-statens-kalkyler

Norge kan velge å fortsette å satse hardt på fortidas næring. Da kan årene frem mot 2030 bli vårt Kodak-øyeblikk. Vi bør nå ikke lenger lete etter enda mer olje og gass. Vi vet vi har funnet nok. Det er feil at MDG vil skru igjen kranene på eksisterende felt, verken nå eller om 15 år. Det er lete-investeringene på ca 20–25 milliarder i året de neste fire årene som De Grønne vil stanse.

78% av letekostnadene er betalt av oss nordmenn, direkte fra oljefondet. I tillegg får oljeselskapene andre fordeler. Siden 2005 har 90 milliarder gått tapt til rene oljeleteselskaper som aldri betalte skatt før de gikk konkurs. De pengene er bedre investert i fornybar-infrastruktur og i verdensøkonomien forøvrig.

4) “Stans i oljeleting vil føre til et mye større fall i oljejobber enn vi har sett fra neste år”

Feil. Over en femtedel av arbeidsplassene i olja forsvant med oljeprisfallet i 2015. Det var dramatisk, men norsk økonomi har taklet det. Oljeleting er bare en liten del av aktiviteten knyttet til oljesokkelen. Med De Grønnes politikk vil omstilling av oljearbeidere skje gradvis etterhvert som eksisterende oljefelt går tomme. Med Høyres politikk vil omstilling av oljearbeidere måtte skje på de tidspunktene vi ikke får solgt oljen fra feltene lenger. Det er liten tvil om hva som er mest forutsigbart.

Høyre fører en politikk som innebærer å bruke mer av oljefondet enn De Grønne, både til statsbudsjett og til oljeleting. Den innebærer også at vi kommer til å oppleve flere år med tusenvis av arbeidere som plutselig står uten jobb, hvor vi må ty til sparepengene for å redde oss. Det er faktisk ikke De Grønnes oljepolitikk som vil stanse Norge, det er Høyres.

Det er i grunn tragikomisk at det er Chaffey selv som målbærer dette. For da han var i Abelia for få år siden, var han forkjemper for “smart grønn vekst” om hvordan sol, vind og smarte løsninger vil gi et paradigme-skifte. Han pekte selv ut at sterke veletablerte krefter vil forsøke å beholde status quo. Han avsluttet den gang med kloke ord: “Kraftfull og langsiktig politikk må erkjenne at klimatiltak vil koste, også for staten. Men fordi omstillingene må komme uansett er det ikke så dumt å være tidlig ute. Da kan vi begynne å skape fremtidens næringsliv i dag.” Men nå, på andre siden av bordet, har han brått blitt en av de dinosaurene som vil bevare det eksisterende paradigmet som han for litt siden selv kritiserte. Håper Chaffey finner tilbake til seg selv snart, og melder overgang til MDG hvor hans (tidligere) syn hører mer hjemme enn under parti-pisken i et vettskremt fossil-Høyre.

Kronikken ble opprinnelig publisert på Facebook som et svar til Paul Chaffey. Gjengitt med forfatterens tillatelse.