Jeg er bekymret

Publisert

Av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør, enerWE AS

Miljøvernorganisasjoner og flere politiske partier mener at det er sannsynlig at markedet for olje og gass vil falle så mye at nye utbygginger i nord vil påføre den norske staten store tap. På den andre siden så har interesseorganisasjonen Norsk olje og gass regnet ut at Arbeiderpartiets Lofoten-kompromiss kan gi 225 milliarder kroner i tapte inntekter.

Vi liker ikke å tape

Daniel Kahneman er en israelsk-amerikansk psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning.

I boken ”Tenke, fort og langsomt” skriver Kahneman at TAP veier større enn GEVINST. Vi liker å vinne, men vi misliker sterkere å tape.

Kahneman kopler teorien til aksjemarkedet. Både hobbyspekulanter og profesjonelle investorer sitter ofte for lenge på tapsaksjer selv om statistikk og analyse tilsier at man bør selge. Vi liker ikke å tape, og dermed agerer vi irrasjonelt og beholder tapsaksjer fremfor å selge. Dette til tross for at aksjekursen fortsetter å synke.

Tilsvarende beskriver Kahneman ulike land og samfunn som har opplevd økonomisk nedgang. Også her agerer vi irrasjonelt, og økonomisk nedgang skaper mer fremmedfrykt og i enkelte tilfeller opprør. I verste fall en oppblomstring av høyreekstremisme.

Selv kom jeg til Norge da jeg var ett år gammel. Jeg kan heldigvis telle på en hånd de gangene nordmenn har ropt til meg at Norge er for nordmenn, og at jeg bør forlate landet og reise tilbake dit jeg kom fra.

Jeg er takknemlig for å kunne bo i et land med et så bra velferdssamfunn. Samtidig er jeg bekymret for hva det gjør med oss mennesker dersom vi må gi slipp på mye av velferdsgodene vi nå ser på som selvfølgeligheter.

Jeg har lest boken til Daniel Kahneman. Jeg er bekymret.

Er vi oljedopet?

Norge er i en helt absurd situasjon.

Vi er blant verdens rikeste land. Vi har all grunn til å være takknemlige for den velstanden olje- og gass har gitt oss.

Mellom 18 og 20 % av velferdsstaten er finansiert av oljebransjen. I år utgjør disse inntektene ca 233 milliarder kroner, noe som er litt mer enn beløpet AS Norge bruker på høyere utdanning (35 milliarder), Forsvaret (49 milliarder) og regionale helseforetak (141 milliarder) i år.

38 % av all eksport fra Norge kommer fra Petroleumsindustrien. I mars var dette tallet helt oppe i 49,8 %.

Noen mener at den norske stat er dopet på olje. Det kan være noe riktig i dette utsagnet. Vår utfordring er i så fall at vi har blitt avhengige av dopet.

Hvordan skal vi rehabiliteres? Hvordan skal vi klare å få flere bein å stå på. Vår statsminister har sagt at kun kriminalitet er like inntektsbringende som olje- og gass.

Uten inntektene fra olje og gass vil det norske samfunnet få abstinenser.

Olje og gass vil en dag ta slutt

Det er ingen tvil om at olje og gass en dag vil ta slutt. Det er heller ingen tvil om at fornybar energi på sikt vil presse prisene på fossile energikilder ned. Vi har altså en situasjon der både tilbud og etterspørsel vil forsvinne.

Men det er også rimelig sikkert at vi i lang tid kan tjene penger eksport av olje og gass. FN er tydelige på at verden har behov for mer energi, og i Europa kan norsk gass bidra til å erstatte mer forurensende kull som energikilde. Akkurat nå øker forbruket av forurensende kull på verdensbasis.

Men hva skal vi leve av etter olja?

Jeg mener det er useriøst å diskutere hva vi skal leve av ETTER olje og gass. Men vi må på alvor diskutere hva vi skal leve av VED siden av olje og gass.

Olje og gass har gjort Norge til et av verdens rikeste land. Hvor sannsynlig er det at vi skal lykkes i å holde den posisjonen videre når det eneste vi kjenner til i dag som er like inntektsbringende er kriminalitet?

Jeg har to små barn med mye energi. (Vår datter på to år holdt meg våken i natt, så akkurat nå har jeg litt mangel på energi). Jeg er opptatt av deres fremtid. Jeg tror på klimaforskere som sier at klimaendringene er menneskeskapte, og at det er alvorlig. Jeg mener det er viktig å jobbe for togradersmålet.

Jeg heier på de som jobber hardt for å løfte frem løsninger for fornybar energi og energieffektive løsninger.

Akkurat nå ligger norske bygg på verdenstoppen i energiforbruk, etter Kuwait. Vi liker å bruke energi. Kanskje bør vi starte det grønne skiftet i eget hus? Det finnes mange gode teknologiske løsninger for å spare energi i bygg.

 • Les også: Når 40 % av den totale energibruken i dag går til bygging og drift av bygg, er det bra at markedet har begynt å etterspørre energieffektive løsninger (TEAM enerWE - Annonse)
 • 100 % fornybar kraftproduksjon

  96,1 prosent av Norges kraftproduksjon kommer fra fornybar miljøvennlig vannkraft. Resten kommer fra vindkraft og varmekraft. Norge ligger således godt an i det grønne skiftet. Derfor dreier saken seg først og fremst om vi skal fortsette med eksport av olje og gass som bidrar med inntekter til det norske velferdssamfunnet.

  Hva med solidaritet?

  La oss håpe vi klarer omstillingen vi står midt i nå, og at vi underveis tar kloke valg med tanke på miljø og økonomi, men også når det gjelder solidaritet. Mindre oljeinntekter vil bety redusert velferd.

  • Les også: Hvordan skal vi finansiere det grønne skiftet?
  • Kanskje må vi forberede oss på et grønt skifte der det ikke lenger er Norge som ligger på topp når det gjelder levestandard. Eller kanskje bør vi kjøpe oss litt mer tid der det fortsatt er olje og gass som finansierer det grønne skiftet, høyere utdanning, Forsvaret og regionale helseforetak.

   Med Kahnemans visdomsord som bakteppe så innrømmer jeg at jeg er bekymret.

   God helg?

   Av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør, enerWE AS