Kværner kutter på alle plan

Publisert

Bonuser til toppledelsen foreløpig uberørt.

Kværner har mer enn halvert resultatet i løpet av det siste året, det viste selskapets kvartalsrapport, torsdag. Kværners resultat før skatt lå i rapporten på 88 millioner kroner i andre kvartal i år, sammenlignet med 198 millioner kroner i samme periode i fjor.

Konsernsjef Jan Arve Haugan uttaler i en børsmelding at selskapet ser på tiltak for å øke lønnsomheten.

Vi opprettholder vårt fokus på forutsigbar prosjektgjennomføring og gjør ytterligere tiltak for å øke lønnsomheten. Vi ser fortsatt noen utvalgte prospekter som er interessante innenfor våre markedssegmenter, og tar flere grep for å øke vår konkurranseevne.

Kutter kost internt og eksternt

I et krevende marked uttaler Kommunikasjonsdirektør i Kværner, Torbjørn Andersen, til enerWE at det er iverksatt en rekke tiltak for å kutte kostnader i selskapet.

Ja, vi gjør flere ting samtidig, og har allerede jobbet med en serie tiltak som vi kommer til å forsterke fremover. Tiltakene omfatter å redusere kostnadsbasen vår internt. Vi fortsetter å redusere ulike typer aktiviteter og kutter kostnader der vi kan.

Hvilke typer tiltak er det spesifikt snakk om?

Internt i Kværner gjennomfører vi først og fremst et generelt budsjettkutt på interne kostnader i bedriften. Når det gjelder eksterne kostander så skal vi ha en gjennomgang med våre underleverandører og se om det er mulig å påvirke prisene som vi har hos disse.

Nulloppgjør i sikte, bonuser rammes ikke

Avisen Adressa meldte i mars at åtte Kværner-direktører i fjor hadde en samlet godtgjørelse på 44 millioner. Summen omfattet fastlønn, variabel lønn, pensjonsgodtgjørelse og andre godtgjørelser.

Avisen skriver at Kværner-sjef Jan Arve Haugan alene mottok en samlet godtgjørelse på 7,1 millioner.

Torbjørn Andersen sier til enerWE at selskapet sikter seg inn på et nulloppgjør dette året. Som hovedregel vil et nulloppgjør omfatte maksimalt 1% lønnsøkning som skal kompensere for prisjustering i markedet.

Om vi ser på 2014/2015 i ett så sikter vi oss inn på et nulloppgjør, ja. Et nulloppgjør vil berøre alle i bedriften, det inkluderer toppledelsen.

Tall fra Kværners årsrapport viser at selskapet utbetalte 44 millioner i godtgjørelser til sine åtte toppledere, blir disse bonusene berørt av nulloppgjøret? 

Nei, bonusordningene er ekskludert, nulloppgjøret omfatter bare ansattes fastlønn.

Er bonusordningene noe dere ønsker å endre når når selskapet viser halvert resultat i sin kvartalsrapport?

Vi vil vurdere å se på bonusordningene.

Endrer utbyttepolitikk, kutter i staben

Kværner opplyste i en melding at selskapet endrer sin utbyttepolitikk for å tilpasse seg selskapets langsiktige markedsutvikling og strategi. Kværners oppdaterte utbyttepolitikk baserer seg på halvårlige utbyttebetalinger, og det halvårlige utbyttet til 0,15 kroner per aksje.

I mars i år ble det også klart at 250 til 500 ansatte kan miste jobben i Kværner. Selskapet uttalte nylig til e24 at neste nedbemanningsrunde vil tre i kraft etter sommeren og fortsette utover høsten.