Konsekvensen av Kina-krakket

Publisert

Tre oljefond forduftet i går.

Shanghai Stock Exchange (SSE) åpnet i går på negative 8 prosent, og falt sammenhengende fra start til slutt. Summer på størrelse med tre norske oljefond har forduftet på en dag, og krakket er det største som har rammet landet på 23 år. Nå spår eksperter at dette kan forsterke nedturen som har rammet Norge den siste tiden. Det fryktes at panikken i Kina kan bidra til lavere oljepris og få den Norske Bank til kutte renten ytterligere.

Uroen har store ringvirkninger

Oljeanalytiker Thina Saltvedt mener krakket kan ha indirekte konsekvenser, og sier uroen i Kina kan smitte over på det norske markedet.

Børsfallet i Kina har ingen direkte effekt siden de fleste investorene er kinesisk. Det skaper likevel uro over hele verden. Krakket kan få store konsekvenser for den kinesiske økonomien, og dette skaper bekymring for at kredittboblen i Kina sprekker.  

Synkende oljepris og rentekutt

Kinas økonomi har vært en motor i verdensøkonomien de siste årene, og landet er verdens nest største forbruker av olje etter USA. En kraftig tilbakegang i kinesisk økonomi vil dermed kutte Kinas olje-etterspørsel betydelig, forteller Saltvedt til enerWE.

Olje blir sett på som en risikofylt investeringsklasse. I tider med stor usikkerhet søker investorer trygge havner, og selger seg dermed ut av olje. Det er dette som har bidratt til stupende oljepris de siste dagene. Så lenge denne uroen varer vil det legge en demper på oljeprisen,

Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Andreassen deler Saltvedts synspunkt, og mener krakket kan ha innvirkning på nedturen i norsk økonomi. Andreassen sier til NRK at det kan presse fram et rentekutt på kommende rentemøte hos Norges Bank i slutten av september.