Riggen Haven
Riggen Haven

Statoil tildeler kontrakt på 178 millioner USD

Publisert

Det er prisen for 400 sengeplasser.

Statoil har, på vegne av Johan Sverdrup-lisensen, tildelt Jacktel AS, et heleid datterselskap av Master Marine AS, kontrakt for boligtjenester på Johan Sverdrup-feltet, skriver selskapet i en pressemelding.

Jacktel AS, et heleid datterselskap av Master Marine AS, med kontor i Oslo, er tildelt kontrakt for den oppjekkbare boligriggen «Haven» for installerings- og ferdigstillingsperioden i første fase av Johan Sverdrup-prosjektet.

 • Les også: Oppturen kommer fra 2018
 • Oppgraderes for nødvendig kapasitet

  Boligtjenestene omfatter sengekapasitet og forpleiningstjenester for prosjektpersonell. Boligriggen vil ha opp mot 400 sengeplasser.

  For å sikre nødvendig kapasitet for arbeid på Johan Sverdrup-feltet vil «Haven» få oppgradert leggenes styrke og lengde, blant annet med nye spud-cans (diskosformede fundament)/suction caissons (sugeankere). Oppgraderingen forventes å bli gjennomført ved verft i Norge.

  18 måneders kontrakt

  Kontrakten har en varighet på 18 måneder, med forventet oppstart 15. juni 2018. I tillegg kommer opsjoner for forlengelse på 5x2 måneder.

  Verdien på den faste kontraktsperioden er på omkring 178 millioner USD, inkludert forventede oppgraderingskostnader på omkring 100 millioner USD.

  - Vi er veldig fornøyd med kontrakten vi har tildelt Jacktel AS. Den oppjekkbare boligriggen «Haven» vil være et viktig verktøy i det endelige offshore installasjon- og ferdigstillingsarbeidet hvor vi setter sammen brikkene i Johan Sverdrup-puslespillet, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup-utbyggingen.

  Fakta

  Johan Sverdrups første fase skal bygges ut med fire installasjoner som inkluderer en utstyr- og boligplattform, en prosessplattform, en boreplattform og en stigerørsplattform, samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon.

  Partnerne i Johan Sverdrup: Statoil (40,0267 prosent) (operatør), Lundin Norway (22,6), Petoro (17,36), Det norske oljeselskap (11,5733) og Maersk Oil (8,44).​