Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Ja til ACER på Island i dag!

Etter hele ti års ventetid blir endelig EUs tredje energimarkedspakke en del av EØS-avtalen.

Pakken ble heftig debattert i Norge våren 2018, men et solid stortingsflertall sa til slutt ja. Det påfølgende året har islendingene vært gjennom en tilsvarende debatt, men mandag ble det klart at et stort flertall i Alltinget sa ja til pakken, som dermed kan tre i kraft også i EØS-landene.

— Ro rundt EØS-avtalen er avgjørende for at vi skal kunne utvikle norsk fornybarnæring og øvrig industri, sier Knut Kroeplien, administrerende direktør i Energi Norge i en pressemelding. Som en liten, åpen økonomi med kraftoverskudd i de fleste år, er det åpenbart at vi må kunne handle med kraft for å utnytte verdiene i vårt kraftsystem. Grensekryssende handel med Norden og Europa krever harmoniserte regler, enten det dreier seg om fisk, aluminium eller kraft.

Knut Kroeplien mener debatten om nye EU-regler og ACER-tilknytning har vært mer preget av følelser enn fakta.

— ACER er ikke annet enn et trafikkpoliti for energihandel over grensene, som skal hindre at store land og selskaper misbruker markedsmakt og overkjører de små. Norge vil beholde full suverenitet over produksjonen av vannkraft, hva som skal bygges av vindkraft og eventuelle nye kabler over landegrensene.

Han uttrykker glede over at avtalener i mål.

— Ti år er altfor lang behandlingstid for et felles regelverk som er av stor betydning for energinasjonen Norge. Jeg håper vi får en mer opplyst og mindre innadvendt debatt om "Ren energi-pakken", som ble vedtatt av EU i vinter og nå skal behandles politisk i Norge. Den nye pakken er viktig for at vi og Europa raskere skal nå våre felles klimamål.