Kristian Enger i Itera og Christoffer Noreng i Thema Consulting har utarbeidet ny rapport om den norske kraftbransjen.
Kristian Enger i Itera og Christoffer Noreng i Thema Consulting har utarbeidet ny rapport om den norske kraftbransjen.

- Strømbransjen har hengt etter

Thema og Itera lanserer ny rapport om strømbransjen.

Publisert Sist oppdatert

Det er mange som mener mye om strømmarkedet, og det skjer for tiden veldig mye i en bransje som i mange år var ganske fastgrodd.

Nå har teknologiselskapet Itera og kraftmarkedsspesialisten Thema Consulting gått sammen om å lage en bransjerapport om det norske strømmarkedet.

Rapporten har blitt presentert for flere strømselskaper, og har blitt lest av alt fra bransjeeksperter til kommunalt oppnevnte styremedlemmer i kommunalt eide kraftselskaper. Nå skal den presenteres på et åpent webinar på torsdag denne uken, og gjøres gratis tilgjengelig for alle som er interessert i hva som skjer i strømmarkedet.

Rapportens formål er å samle alt på et sted, og ha en oversikt over det som skjer i bransjen

Christoffer Noreng

- Rapportens formål er å samle alt på et sted, og ha en oversikt over det som skjer i bransjen, sier Christoffer Noreng fra Thema Consulting.

enerWE har lest rapporten, og et av områdene som fremstår som spesielt interessante er hvordan konkurransesituasjonen for strømselskapene er i ferd med å endres.

Strømselskapene lever i dag stort sett av å kjøpe strøm på kraftbørsen Nord Pool, for så å snu seg rundt og selge den videre til strømkundene. Hvor mye de tjener avhenger av hvor stort påslag de greier å ta.

I rapporten fremheves det at konkurransesituasjonen for strømselskapene er i ferd med å endre seg fra en enkel modell der strømselskapene konkurrerer om å tilby strømmen til lavest mulig pris, til å levere mer avanserte tilleggstjenester.
I rapporten fremheves det at konkurransesituasjonen for strømselskapene er i ferd med å endre seg fra en enkel modell der strømselskapene konkurrerer om å tilby strømmen til lavest mulig pris, til å levere mer avanserte tilleggstjenester.

På den ene siden har dette ført til hard konkurranse når mer enn 100 strømselskaper må konkurrere om å selge strømmen til lavest mulig pris, og dermed lavest mulig påslag. På den andre siden har det ført til en rekke tilleggstjenester og forskjellige måter å regne på som gjør at det har blitt veldig uoversiktlig. Dermed har enkelte strømselskaper klart å ta uforholdsmessige høye påslag, noe som har gitt hele bransjen et dårlig rykte.

I rapporten fremheves nykommere som Tibber, Sonnen og Nodes som aktører som endrer hele konkurransesituasjonen. Ved å tilby andre tilleggstjenester er nye aktører som Tibber mindre avhengig av å ta høyest mulig påslag på strømmen, og mer avhengig av å få en størst mulig kundebase for at tilleggstjenestene skal bli lønnsomme. Det gjør at de kan tilby lavere påslag på strømprisen, og så heller tjene penger på å selge smart strømstyring, energilagring og fleksibilitet til nettselskapene.

Slike disruptive nyskapinger tvinger resten av bransjen til å tenke nytt, og bidrar til en rekke fusjoner, oppkjøp og nyetableringer.

Nå er det fusjonsprosesser i hele markedet

Dennis Fjellseth

- Nå er det fusjonsprosesser i hele markedet. Mange av de etablerte aktørene ønsker å få tak i alt av fornybare teknologier og strukturer, sier Dennis Fjellseth i Itera.

Omveltningene fører også til at aktører fra andre bransjer kommer inn. Et eksempel på det som trekkes frem i rapporten, er at mobilselskapet Talkmore nå etablerer seg som strømleverandør. Sånn sett blir det et svar på grepet strømselskapet Fjordkraft gjorde da de etablerte seg i mobilmarkedet.

Dette har de ansvarlige som har utarbeidet rapporten fått med seg, og det gjenspeiles i hvilke målgrupper de har rettet seg mot.

- Hovedmålgruppene til rapporten er selskapene, styret i selskapene og eiere i bransjen, og andre aktører som vurderer å gå inn i bransjen , sier Noreng.

Konserndirektør Kristian Enger i Itera forteller at dette er den første rapporten av denne typen de lager for kraftbransjen, men at de tar med seg erfaringene fra lignende rapporter de har utarbeidet for bank og finans. Han legger til at bank og finans er litt mer vant til å bli gjenstand for åpenhet og en oversiktlig presentasjon av hvordan de forskjellige aktørenes produkter og tjenester står seg opp mot hverandre.

- Strømbransjen har hengt etter, sier Enger.

Enger håper rapporten blir lest flittig av både politikere og reguleringsmyndighetene, og forteller at dette bare er den første utgaven. Målet er å lage to slike rapporter hvert år fremover.

Vi ønsker å være med på å sette agendaen i strømbransjen, og til å påvirke markedet i riktig retning

Kristian Enger

- Vi ønsker å være med på å sette agendaen i strømbransjen, og til å påvirke markedet i riktig retning, sier Enger.