ISO-sjefen kommer til Norge

– ISO-standarder er vår billett til en bærekraftig framtid og bidrar til samtlige av FNs 17 bærekraftsmål, sier ISOs første afrikanske president Njoroge som kommer til Oslo mandag 25. februar. Han skal blant annet ha møter med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet, NORAD, Innovasjon Norge og Standard Norge som står bak invitasjonen.

Eddy Njoroge
Eddy Njoroge

164 land, deriblant Norge, er i dag medlem av den globale standardiseringsorganisasjonen ISO. 75 % av medlemmene er utviklingsland. Nå har ISO fått sin første afrikanske president, Eddy Njoroge fra Kenya. Mandag 24. februar kommer han til Oslo, og det er Standard Norge, det norske medlemmet i ISO, som inviterer, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– I en verden med økende usikkerhet og utfordringer har det aldri vært et større behov for standarder på tvers av alle sektorer, ikke minst knyttet til finans. De økonomiske utsiktene blir stadig mer usikre for mange land, og ISO-standarder er noen av de beste verktøyene vi har. ISO-standarder er vår billett til en bærekraftig framtid og bidrar til samtlige av FNs 17 bærekraftsmål, sier Njoroge.

Om ISO

ISO ble etablert i 1947 da delegater fra 25 land bestemte seg for å opprette en ny internasjonal organisasjon «for å lette den internasjonale koordineringen og foreningen av industrielle standarder». Siden den gang har ISO publisert over 23 033 internasjonale standarder som dekker nesten alle fag og sektorer. 781 komiteer og underkomiteer tar seg av standardutviklingen. I underkant av 700 norske eksperter deltar i arbeidet, og Norge leder blant annet komiteer knyttet til petroleumsindustri, stål og aluminium, fiskeri og akvakultur og universell utforming. Standarder letter verdenshandelen og bidrar til rettferdige konkurransevilkår. Standarder åpner markeder og er knyttet til 28 prosent av BNP-veksten i Norden, viser en undersøkelse gjennomført av Menon Economics om Standarders påvirkning på økonomien i de nordiske landene.