Regjeringen går for å sette iskanten der det er 15 prosents sjanse for is i april

- Vi sikrer olje- og gassnæringen stabilitet og forutsigbarhet.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la i dag frem sitt forslag for hvor iskanten skal gå i Barentshavet. Som tidligere lekket, legges det til grunn en iskant der det i snitt finnes havis 15 prosent av dagene i april måned.

Forslaget ble presentert av statsminister Erna Solberg, olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, samt KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

- Vi skal utnytte ressursene i havet samtidig som vi ivaretar hensynet til miljøet. I den forvaltningsplanen vi legger frem i dag, tar vi vare på miljøet samtidig som vi legger til rette for fiskeri, skipsfart, petroleumsvirksomhet og andre viktige næringer, sier statsminister Erna Solberg.

I Barentshavet har klimaendringene gitt seg utslag i en langtidstrend med økte havtemperaturer, minkende isdekke og store økologiske endringer, særlig i de nordligste delene.

Klimaendringene gjør at iskantsonen og artene som finnes der, blir mer sårbare for ytre påvirkning som for eksempel oljeutslipp.

Sveinung Rotevatn

- Det nordlige Barentshavet er det biologisk rikeste og mest produktive havområdet i Arktis. Klimaendringene gjør at iskantsonen og artene som finnes der, blir mer sårbare for ytre påvirkning som for eksempel oljeutslipp. Med en grense ved 15 prosent isfrekvens tar vi bedre vare på miljøet og reduserer risikoen for å skade sårbar natur, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Klima- og miljøministeren representerer i praksis motsatt side av olje- og energiministeren i spørsmålet om iskanten. Under presentasjonen var de imidlertid begge opptatt av å få frem at dette var et kompromiss som de mener begge sider bør kunne leve godt med.

Vi skal leve av, og med, vår flotte natur på en bærekraftig måte

Tina Bru

– Vi har vært opptatt av å finne løsninger som gjør at verdifulle og sårbare naturområder, petroleumsvirksomhet og fremtidig verdiskaping kan leve sammen. Mens vi sikrer olje- og gassnæringen stabilitet og forutsigbarhet. Det har tidligere forvaltningsplaner vist er mulig, og det gjør vi også med denne planen. Vi skal leve av, og med, vår flotte natur på en bærekraftig måte, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Dette er første gang forvaltningsplanene for de norske havområdene samles i én melding. Meldingen inngår i Regjeringens havsatsing som innebærer en aktiv politikk for havet, havforvaltning og havbasert næringsvirksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

KrF har vært tydelige på at en dynamisk definisjon av iskantsonen er uaktuell

Kjell Ingolf Ropstad

– KrF har vært tydelige på at en dynamisk definisjon av iskantsonen er uaktuell. Derfor er jeg glad for at regjeringen i dag legger frem en løsning som innebærer en tydelig ramme for iskantsonen, og at den trekkes sørover, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Stortingsmeldingen om iskanten kan lastes ner her.