Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) under pressekonferanse om iskanten i Barentshavet.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) under pressekonferanse om iskanten i Barentshavet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

SV til angrep på Rotevatns «helt egne» iskantstrek

- Når isen beveger seg så mye som den gjør, over mange tiår, må man ta noen valg for hvor man trekker en grense for petroleumsaktivitet.

Publisert Sist oppdatert

SVs Lars Haltbrekken mener regjeringen ikke har lyttet til de relevante fagmiljøene når det gjelder iskanten, men heller laget en helt egen grense.

Haltbrekken pekte i Stortingets muntlige spørretime onsdag på at iskantsonen er en fysisk sone, som beveger seg med isen gjennom året.

– Den er målbar, og det er noe fagmiljøene som forsker på dette kan definere slik Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet har gjort. Iskantsonen er miljøvitenskap, ikke politikk, sa han.

– Hvorfor har ikke regjeringen hørt på de relevante fagmiljøene og satt grensene for iskantsonen der den faktisk går, men i stedet laget en helt egen grense for hvor den går? spurte SV-politikeren.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) viste til at det ikke har vært faglig uenighet om hvor iskanten faktisk går, men hvor grensen skal trekkes for det såkalte særlig verdifulle og sårbare området (SVO) rundt iskantsonen.

– Faglig forum hadde to ulike syn på det. Det ene synet var at man burde trekke grensen ved 0,5 prosent isfrekvens, mens det andre synet var at man burde trekke grensen på 30 prosent isfrekvens, sa han.

– Vi har valgt å legge oss på 15 prosent. Det er ikke fordi vi har et annet syn enn naturforskerne på hvor det til enhver tid er is. Men når isen beveger seg så mye som den gjør, over mange tiår, må man ta noen valg for hvor man trekker en grense for petroleumsaktivitet, sa statsråden.

– Den grensen går nå lenger sør enn den har gjort noen gang. Den går betydelig lenger sør enn 2015-grensen, og den går lenger sør enn 2011-grensen. Og den gir et bedre vern av iskantsonen som naturvernfenomen, sa Rotevatn.

(©NTB)