WWF om iskanten: - Feigt

Leder Karoline Andaur utdyper kritikken om at regjeringen har gjort et knefall for oljebransjen i saken om iskanten.

Publisert

I et live-strømmet intervju mandag denne uken snakket WWF-leder Karoline Andaur om det å drive klimapolitikk i disse koronatider. Blant de viktigste sakene på «klimabordet», er debatten om iskanten.

Hun kaller regjeringens plan for «feig», når hun blir bedt om å utdype det hun har blitt sitert på i andre medier - at regjeringen har gjort et knefall for oljebransjen i denne saken.

- Kort fortalt har regjeringen laget en politisk SVO, det vil si at de ikke følger forskernes anbefaling på å definere naturvernet, men samtidig har de satt en absolutt grense hvor en skal ha olje og gassaktivitet i Barentshavet, knyttet til iskanten. Det er det de har sendt over til Stortinget nå, som nå skal behandles. Og da mener vi at de har gjort det feigt. At det er et knefall for oljeindustrien, fordi de ikke trekker grensen sørover, som sørger for at et mye større område ikke blir åpnet for olje og gass, sier hun.

SVO står for «særlig verdifulle og sårbare områder».

- Men er ikke regjeringens forslag bedre enn det som var?

- Det er bra i forhold til at det setter en absolutt grense for olje og gass, som nå er foreslått. Men vi mener at likevel at hele området som er definert som sårbart, og burde vært beskyttet - også for andre aktiviteter enn olje og gass. Vi mener jo at den permanente grensen burde følge SVO-en slik at et stor område hadde blitt utelukket for olje og gassaktivitet, utdyper hun.

Kortvarige løsninger på langsiktige problemer

Nylig ble det kjent at krefter i Høyre tar til orde for å gjøre endringer i partiprogrammet - der man i klartekst sier at det å sikre arbeidsplasser er viktigere enn å ta miljøhensyn.

Ikke overraskende er ikke dette en tilnærming som Andaur og WWF applauderer.

- Jeg tror det var et misforstått forsøk på å si at Høyre nå først og fremst er opptatt av å skape arbeidsplasser, og tenker at begrensninger knyttet til miljø ikke skal være relevant. Nå har jo flere i Høyre tatt til motmæle mot det distriktsministeren sa, men det viser jo en helt grunnleggende utfordring, og det er det at man tror at man kan gjøre kortvarige løsninger på langvarige problemer. Hvis vi ikke ihensyntar naturens økosystemgrenser, så vil jo arbeidsplasser gå tapt fordi man driver rovdrift på naturen, sier hun til enerWE.

Andaur tror det faktum at man i Norge har hatt et oljeprisfall samtidig med en koronakrise, har gjort at de to elementene har forsterket hverandre.

Dessverre ser vi jo at mange av de svarene som kommer fra regjeringen, og til dels fra Stortinget, for å løse krisene, det går i samme oppskrift som før; at man skal investere i samme næringer som før, tilrettelegge for fortsatt økt olje og gassaktivitet på sikt.

- Mye av diskusjonen rundt korona har også vært knyttet til hvilke tiltak skal vi gjøre nå, og da spesielt i forhold til olje og gassbransjen som helhet, men også i forhold til hvordan vi kan få nye, grønne klimajobber. Jeg føler at mange av de samtalene har vært knyttet sammen, men dessverre ser vi jo at mange av de svarene som kommer fra regjeringen, og til dels fra Stortinget, for å løse krisene, det går i samme oppskrift som før; at man skal investere i samme næringer som før, tilrettelegge for fortsatt økt olje og gassaktivitet på sikt, i stedet for å bruke det rommet som finnes nå til å skape arbeidsplasser og verdiskapning ikke minst, i andre sektorer, sier hun.

Og Andaur innrømmer at det har vært mer krevende enn tidligere å nå frem i mediene.

Generelt sett har det vært vanskeligere å komme på med saker som ikke er direkte knyttet til korona.

- Generelt sett har det vært vanskeligere å komme på med saker som ikke er direkte knyttet til korona. Nå begynner det kanskje å endre seg litt, men det er jo helt forståelig. Korona kom akutt og det er seriøse konsekvenser for samfunnet, der mange føler korona på kroppen og man kan være redd for seg selv og sine nærmeste. Så det har jo vært en helt reell krise vi står i - som naturligvis vil prege nyhetene. Også tenker jeg at vi må finne den balansen at det skal være rom for andre nyheter og, for mye arbeid skal jo skje fremover, og skjer i disse dager og, selv om vi står midt oppe i korona ennå, sier hun.

Se hele live-intervjuet ved å klikke på lenken øverst i denne saken, eller hør hele intervjuet som podkast ved å klikke på boksen under.

Powered by Labrador CMS