Administrerende direktør Stig Asle Hanssen i Ishavskraft.
Administrerende direktør Stig Asle Hanssen i Ishavskraft.

- Vi kommer nok ikke tilbake til 2019-nivå

Strømselskapet Ishavskraft tror på lave strømpriser også neste år.

Publisert Sist oppdatert

2020 har vist seg å være et veldig annerledes år - på mange måter. I en artikkelserie har enerWE snakket med flere kraft- og strømselskap om det snart tilbakelagte året og forventningene til året som kommer. Tidligere denne uken var det Fosenkraft som kom til orde.

Nå beveger vi oss lenger nord - og har tatt en prat med det 120 år gamle kraftselskapet Ishavskraft - med kontorer i Tromsø og Alta. I 2019 hadde de en omsetning på 2,4 milliarder og de har rundt 65 ansatte. På eiersiden har konsernet Troms kraft med 100 prosent.

Siden Ishavskraft er et rent strømselskap, har ikke de skiftende strømprisene så mye å si for resultatene i selskapet, forteller administrerende direktør Stig Asle Hanssen.

De historisk lave prisene gjør dialogen med kundene hyggelig.

- Når strømprisen har vært så lav som i år er dette først og fremst hyggelig for kundene våre, spesielt i år når både bedrifter og mange husholdninger har fått snudd hverdagen på hodet. De historisk lave prisene gjør dialogen med kundene hyggelig. I vår bransje er vi heldige siden vi har et produkt alle vil ha. Mange andre bransjer har opplevd stopp, og mange sliter. sier han til enerWE.

- Langsiktige kraftavtaler har vært viktige for mange kraftselskaper i år. Hvordan går det med nye langsiktige avtaler hvis årets lave strømpriser fortsetter inn i 2021?

Ishavskraft har en viss andel langsiktige kraftavtaler med sine kunder - for de som det siste året har inngått avtaler om fastpris er de lave strømprisene godt nytt.

Det ligger an til en viss prisøkning, men vi kommer nok ikke tilbake til 2019-nivå.

- Vi har også langsiktige avtaler om forvaltning av kraft for kunder – også de får gleden av lave priser i tiden fremover. Vi har jo forsåvidt gode nyheter til dem om 2021 også; det ligger an til en viss prisøkning, men vi kommer nok ikke tilbake til 2019-nivå, spår Hanssen - og legger til at andre kundegrupper har større risiko;

- Vi har mange kunder som følger markedet tett, og der bærer kunden en del av risikoen selv. Disse må være forberedt på at situasjonen kan endre seg om et år eller to, sier han.

Corona har gitt læring

Administrerende direktør Stig Asle Hanssen forteller til enerWE at han har vært glad for at konsernet allerede var godt i gang med digitale verktøy før pandemien for alvor rammet Norge i mars.

- Vi er veldig priviligerte på den måten at vi var tidlig ute. De fleste ansatte var operative på hjemmekontor to dager før Norge stengte ned. Vi hadde allerede kommet ganske langt teknologisk. Men det er klart at det er spesielt når hele bedriften går over på hjemmekontor i løpet av 12 timer. Heldigvis har de ansatte vist en fantastisk omstillingsvilje og evne, så dette har vært en viktig læring, sier han.

Men det er klart at det er spesielt når hele bedriften går over på hjemmekontor i løpet av 12 timer.

For Hanssen forteller at kraftselskapet i hovedsak har fått med seg to viktige læringer i år.

- Erfaringene er todelt. For det første har vi fått bekreftet at vi har kommet langt teknologisk, men dette viser også at folk evner å bruke den nye teknologien når man må. Så det er en positiv erfaring vi tar med oss videre.

- Må starte reisen mot fullelektrisk og fornybart

Med bare noen uker igjen av annerledesåret 2020, spør vi Hanssen om hva som er de største utfordringene selskapet står overfor i 2021.

Vi må alle starte på reisen for å skape et fullelektrisk og fornybart Norge.

- Utfordringer høres ut som et negativt ladet ord, men for oss er det positivt. Vi må fokusere på miljø og klima - og der er elektrifisering et viktig tema. Vi må alle starte på reisen for å skape et fullelektrisk og fornybart Norge. Det tror jeg Norge vil løse det bra – helt i verdensklasse, sier Hanssen.

Og han er tydelig på at det haster å finne nye løsninger.

- Selv om det er mørke skyer på himmelen, har vår bransje også mange av løsningene. Vi må bare få gjort jobben fort nok. Vi har satset på fornybart og miljø helt siden bedriften ble etablert for 120 år siden. Og vi har tenkt å være her i 120 år til.

Hanssen mener Ishavskraft har vært forut for sin tid - før «fornybart» ble et ord i den norske dagligtale og tematikken ble løftet opp på dagsorden.

Mange krangler om klimakvoter og måter å gjøre seg klimanøytrale på. Men å redusere strømforbruket, eller bruke energien mer effektivt - er tiltak ingen krangler på.

- Vi har snakket fornybart i en tid folk ikke har snakket om det. Vi har blant annet bedt kundene bruke mindre av produktet vårt. Mange krangler om klimakvoter og måter å gjøre seg klimanøytrale på. Men å redusere strømforbruket, eller bruke energien mer effektivt - er tiltak ingen krangler på. Det gir direkte positiv effekt på miljøet og lommeboka til kundene samtidig som det sørger fort at vi får mer fornybar energi inn i kraftsystemet – et ordentlig kinderegg.

- Er eierne deres nervøse for utbytte som følge av de lave strømprisene?

- Ja, det kan du si. Vi er 100 prosent eid av Troms Kraft som er kraftprodusent og distributør. De er igjen eid av det offentlige, og der er det jo et evig behov for mer kapital. Men vi har levert vårt bidrag til konsernet og driver sunt og godt som før, sier han.

På generelt grunnlag kan det bli et samfunnsproblem dersom mange bedrifter går over ende og ikke kan betale sine regninger.

- Hvis ikke det kommer en konkursbølge i etterkant av korona, lever vi godt med dagens situasjon. Men det er ingen tydelige signaler i dag på at det blir massive konkurser og tap, avslutter han.