Foto: Atomic Energy Organization of Iran via AP
Foto: Atomic Energy Organization of Iran via AP

Iran har trappet opp aktivitet i underjordisk atomanlegg

I forrige uke ble en av inspektørene stanset.

Publisert

I det underjordiske atomanlegget Fordo i Iran er arbeidet i gang for å anrike uran.

Ingeniører ved anlegget begynte å sprøyte urangass inn i sentrifuger ved midnatt natt til torsdag, ifølge en uttalelse fra Irans atomenergi-organisasjon.

Formålet er å produsere anriket uran. Selve anrikingen begynner etter planen til helgen.

Avtalebrudd

Bruken av sentrifugene utgjør et nytt brudd på den internasjonale avtalen om Irans atomprogram, som ble inngått i 2015.

Sjefen for Irans atomprogram varslet tidligere denne uken at nye, avanserte sentrifuger tas i bruk for å anrike uran i atomanlegget ved Natanz. Også dette er i strid med atomavtalen.

Myndighetene i Iran ventet omtrent et år før de begynte å bryte bestemmelser i avtalen etter at president Donald Trump erklærte at USA trakk seg fra atomavtalen.

De iranske bruddene på avtalen har foregått i åpenhet, og inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har vært til stede når anrikingen av uran er blitt trappet opp.

Inspektør utestengt

I forrige uke ble en av inspektørene stanset da hun skulle delta under et besøk ved atomanlegget ved Natanz.

Årsaken var at hun utløste en alarm som kunne tyde på at hun var i besittelse av et eksplosivt stoff, hevder Kazem Gharib Abadi, Irans representant i IAEA.

IAEA «er ikke enig» i Irans beskrivelse av hendelsene, heter det i en uttalelse fra byrået torsdag ettermiddag. Byrået sier inspektøren i en kort periode ble hindret i å forlate Iran.

– Det er ikke akseptabelt og bør ikke forekomme, sier fungerende IAEA-sjef Cornel Feruta.

EU bekymret

Abadi hevdet tidligere på dagen at inspektøren lurte seg inn på et toalett før hun skulle ransakes, og at det deretter ikke ble funnet tegn til noe mistenkelig stoff. Inspektøren forlot senere landet. Abadi minner om at Irans atomanlegg tidligere er blitt utsatt for sabotasje.

USAs IAEA-representant Jackie Wolcott kaller utestengelsen av inspektøren en grov provokasjon.

EU gir uttrykk for stor bekymring etter hendelsen og understreker at unionen har full tillit til inspektørenes profesjonalitet og upartiskhet.

(©NTB)