Inviterer oljebransjen til å bygge sykehus

Publisert

Det planlegges å bygge ca.100.000 m2 nytt universitetssykehus på Ullandhaug med en total kostnadsramme på ca. 8 milliarder kroner.

Prosjektorganisasjonen for Byggetrinn 1, SUS2023, har de siste dagene snudd seg rundt for å møte oljebransjen på Stavanger Energy Conference 7. – 8. juni (SEC2017).

- Da jeg leste om omfanget av messen i Stavanger Aftenblad forrige onsdag, tok jeg umiddelbart kontakt for å undersøke mulighetene for en tilstedeværelse sier Kari Gro Johanson, Prosjektdirektør for SUS2023, i en pressemelding.

I et sykehus er det enorme mengder tekniske installasjoner, rørføringer, ventilasjoner osv. som oljebransjen burde ha de beste forutsetninger til å konkurrere om forklarer hun.

- Vi tente umiddelbart på idéen sier Eyolf Bakke-Erichsen, Kommunikasjonsansvarlig og en av initiativtakerne bak SEC2017.

Tankegangen til SUS2023 samsvarer godt med en av hovedmålsetningene til arrangementet, det å se utenfor boksen etter nye markeder en med enkel omstilling kan rette seg mot.

- Vi har så langt sett en del tradisjonelle oljeleverandører snu seg mot vindkraft og havbruk med suksess, men hvorfor ikke også bidra med kompetansen til bygging av sykehus?

I SUS2023 prosjektet blir det lagt stor vekt på standardisering, industrialisering og off-site produksjon. Dette gjelder for blant annet råbygg (betong og/eller stål), rørføringer, armering, ventilasjonsaggregat, tekniske føringsveier på tak og mindre tekniske installasjoner i sengerom.

Det vil være føringsveier i hele sykehusbyggeriet oppover i etasjene, og i tillegg er det en egen underetasje for tekniske føringer som knytter teknikken i hele sykehuset sammen. I tillegg kommer en ca. 500 meter lang kulvert, rørinstallasjoner som ventilasjon, søppelsug, rørpost, medisinske gasser, fjernvarme, RO-vann, vann og avløp, og sprinkelanlegg.

SUS2023 ønsker å kunne produsere og montere dette i ulike moduler som kan sammensettes på byggeplassen. Da blir grensesnitt og ansvar rundt sammenkobling, tetting og test-regimer utfordring som må løses. Dette er arbeid som oljebransjen har mye erfaring med.

enerWE er mediepartner på Stavanger Energy Conference, og vil dekke arrangementet.