Investeringsanslaget ligger på 5,5 mrd.

Publisert

Statoil har på vegne av lisenspartnerne i dag levert plan for utbygging og drift (PUD) av Trestakk-funnet på Haltenbanken til olje- og energiminister Tord Lien i Bodø. Antatte investeringer er på rundt 5,5 milliarder kroner, skriver Statoil i en pressemelding.

Funnet ble gjort allerede i 1986 og inneholder rundt 76 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, i hovedsak olje. Det skal knyttes til produksjonsskipet Åsgard A og planlagt produksjonsstart er satt til 2019.

- Nye utbygginger er viktig for sysselsettingen i en leverandørindustri som trenger flere oppdrag og mer arbeid. Jeg har stor tro på at norske leverandører vil være konkurransedyktige også for oppdrag knyttet til Trestakk, og at utbyggingen på den måten vil bidra til å sikre arbeidsplasser og gi positive ringvirkninger, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP) i en pressemelding.

– Trestakk er et godt eksempel på hva det er mulig å få til gjennom å bruke tid på å modne fram det beste konseptvalget. Sammen med våre lisenspartnere og leverandører har vi tenkt nytt og nær halvert kostnadene fra det opprinnelige konseptvalget. Dette er et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

De første investeringsanslagene lå på rundt 10 milliarder kroner. Dette ble redusert til 7 milliarder kroner da konseptvalget ble tatt i januar i år.

Ytterligere forbedringer og konsepttilpasninger har i løpet av 2016 ført til at anslaget nå ligger på rundt 5,5 milliarder kroner. De utvinnbare ressursene har også blitt oppjustert betydelig de siste to årene.

Konseptvalget består av en bunnramme med en tilknyttet satelittbrønn. Totalt skal det bores fem brønner; tre produksjonsbrønner og to gassinjeksjonsbrønner.

– Volumene fra Trestakk er en viktig bidragsyter for å kunne videreføre lønnsom drift på produksjonsskipet Åsgard A fram mot 2030. Det gjør også at mer av de opprinnelige volumene fra Åsgard-feltet kan tas ut, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Statoil.

Kostnadsreduksjonene er oppnådd gjennom å tenke nytt rundt konseptvalg, forenkle og redusere omfang samt dra nytte av pågående effektiviseringsinitiativ.

– Dette viser hva vi som industri har klart å oppnå på få år. Norsk leverandørindustri har de siste årene vist en stor evne til å bidra til å finne gode og kostnadseffektive løsninger som gjør det mulig å realisere prosjekter som Trestakk, selv med lav oljepris, sier Rød.

- Det er gledelig at selskapene nå ønsker å bygge ut Trestakk. Prosjektet viser at arbeidet med å redusere utbyggingskostnadene gir resultater i form av gjennomføring av nye prosjekter med god lønnsomhet. Gode og kostnadseffektive løsninger gjør det mulig å realisere prosjekter som Trestakk, selv med lavere oljepris, sier olje- og energiminister Tord Lien.