Slyngstad åpner for at Oljefondet kan ta større risiko

Publisert

Yngve Slyngstad medgir at Oljefondet kan ta større risiko enn det fondet hittil har gjort.

– Det er riktig at vi hadde hatt mulighet til å ta større risiko. Historisk sett har vi bare brukt 1/3-del av risikorammen. Vår vurdering er at vi trenger den i krisesituasjoner; da er det alltid fint å ha noe ekstra å gå på, sier Yngve Slyngstad til VG/E24.

Han er øverste sjef i Statens pensjonsfond utland som på folkemunne blir omtalt som Oljefondet.

Men, sier han:

– Det er mulig vi bør ta investeringsbeslutninger hvor vi i større grad konsentrerer investeringene og eksempelvis øker eierandelene mer, i stedet for å spre de utover i 9.500 selskaper.

57 milliarder kroner i 2016

Eksperter VG har vært i kontakt med sier at dersom risikoutnyttelsen hadde vært på en prosent, mot dagens 0,32 prosent, ville det gitt hele 40 milliarder kroner mer.

Dersom grensen økes i år til øverste risikoprosent (1,25 prosent) kan Oljefondet dermed dra inn hele 57 milliarder kroner.