Nedgang i industriinvesteringer hittil i år

Investeringer i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning har gått ned med 2,4 prosent hittil i år.

Publisert

Investeringer i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning har gått ned med 2,4 prosent hittil i år. Spesielt innen industrien er nedgangen stor.

I Statistisk sentralbyrås investeringsundersøkelse for industrien – gjennomført i november – anslås virksomhetenes samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2020 til om lag 251 milliarder kroner målt i løpende verdi.

Dette tilsvarer en nedgang på 2,4 prosent sammenlignet med 2019-anslag gitt på samme tid i fjor, ifølge SSB.

Nedgangen skyldes hovedsakelig betydelig lavere investeringer innenfor industrien, mens investeringene i kraftforsyning og olje- og gassvirksomhet ligger an til å ende på om lag samme nivå som i 2019.

Anslagene for industrisektoren er 16 prosent lavere enn anslaget for 2019, noe som skyldes usikkerhet knyttet til hvordan koronapandemien påvirker investeringene. Samtidig peker SSB på at investeringene i 2019 holdt et historisk sett høyt nivå.

Anslagene for 2021 er også påvirket av effektene av koronapandemien og antyder en betydelig nedgang på 9 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2020 gitt på samme tid i fjor. For neste år er det spesielt olje- og gassvirksomheten som regner med en nedgang, men både industrien og kraftforsyning bidrar også i negativ retning.

(©NTB)