Investeringsfall innen olje, energi og industri anslås til 8 prosent

– Dette viser hvor viktig oljepakken var og at den virker etter hensikten.

Publisert

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning sank med 1,4 prosent fra 2019 til 2020. I år anslås det et samlet fall på rundt 8 prosent.

Totalt ble det utført investeringer for 246,2 milliarder kroner i fjor, en nedgang på 1,4 prosent fra året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I industrien var nedgangen på hele 15 prosent. Nedturen kom særlig innen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Utførte investeringer for kraftforsyninger sank med 1 prosent, men investeringene lå likevel på et høyt nivå historisk sett. Nedgangen skyldes et fall på 8 prosent i distribusjonsleddet.

Investeringer innenfor innen olje- og gassnæringen hadde imidlertid en vekst på 1 prosent.

– Dette viser hvor viktig oljepakken var og at den virker etter hensikten. Mange arbeidsplasser er reddet, og prosjekter som vil gi fellesskapet store inntekter, gjennomføres i tråd med planene før koronakrisen, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass til NTB.

Men i år anslår virksomhetene en samlet nedgang på om lag åtte prosent innen næringene.

– Nedgangen i 2021 drives særlig av at det anslås en sterk nedgang innenfor olje- og gassvirksomhet, men også kraftforsyning og industrien bidrar i negativ retning, skriver SSB.

Anslaget for oljeinvesteringene justeres derimot videre opp. Operatørene på norsk sokkel anslår at investeringene blir på 173,6 milliarder kroner, som er 4,4 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS