Koronapakken til oljenæringa har høynet investeringslysten

- Prosjekter som vil gi fellesskapet store inntekter, gjennomføres i tråd med planene forut for koronakrisen.

Publisert

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass øker anslagene for investeringslysten på norsk sokkel og peker på den omstridte redningspakken som viktigste årsak.

I april anslo en studie at oljeinvesteringene ville bli halvert fram mot 2020. Nå tror bransjeorganisasjonen at investeringene neste år vil ligge på 178 milliarder kroner. I en investeringsanalyse spår Norsk olje og gass at investeringene vil fortsette å ligge på mellom 160 og 170 milliarder kroner fram mot 2025 da investeringene ventes å gå litt ned.

Dette er lavere enn spådommene før koronakrisen slo til, men langt høyere enn man så for seg i vår.

Takker Stortinget

– Det er en stemningsendring i næringen. Mange arbeidsplasser er reddet, og prosjekter som vil gi fellesskapet store inntekter, gjennomføres i tråd med planene forut for koronakrisen. Vi vil rette en stor takk til stortingsflertallet som sikret tiltakspakken, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass.

I slutten av april vedtok Stortinget en omfattende tiltakspakke som blant annet tillot oljeselskapene å skrive av investeringene umiddelbart på oljeskatten. Målet med koronapakken var å frigi 100 milliarder til nye investeringer. Pakken var omstridt, og kritikerne mente at dette ikke fremmet omstilling eller ga fart til det grønne skiftet.

MDG reagerer kraftig på budskapet i investeringsanalysen, som kommer en uke etter at påtroppende president Joe Biden signaliserer stans i amerikansk oljeutvinning i Arktis.

– Det er ikke rart Norsk olje og gass takker stortingsflertallet etter at de har pøst milliarder av skattesubsidier for å gjøre olja kunstig attraktiv, men oljeskattepakken er det største miljøsviket i 2020. Oljebransjen og de grå partiene på Stortinget lever fortsatt i en fantasiverden der oljealderen skal vare evig, sier vararepresentant for MDG på Stortinget, Espen Stoknes.

30 brønner neste år

Norsk olje og gass har hentet inn data fra 13 operatører på norsk sokkel som står for 98 prosent av produksjonen. Investeringsanalysen anslår at investeringene neste år vil være 4,2 prosent lavere enn i år. De forventer at 30 brønner vil bli boret på norsk sokkel neste år.

Nedgangen fortsetter inn i 2020, men flater ut og tar seg litt opp. Før tiltakspakken var på plass, anslo det velrenommerte analyseselskapet Rystad Energy at investeringene på norsk sokkel kunne bli halvert innen 2022.

Usikkerhet borte

– Vår analyse nå viser at mye av den usikkerheten vi så i vår, er borte. Det gir trygghet for de om lag 200.000 arbeidsplassene som er avhengige av næringen, og som sikrer Norge økte inntekter i fremtiden, sier Anniken Hauglie.

Rapporten spår at det blir store investeringer i Nordsjøen, utbygging av flere felt i Norskehavet, men er mer forsiktig med utsiktene i Barentshavet. Det pekes på at Barentshavet er det minst modne området med minst infrastruktur.

– Det ligger flere prosjekter til modning i dette området, men modning tar tid. Det forventes imidlertid prosjekter som kan dra betydelige investeringer utover i perioden, heter det i rapporten.

(©NTB)